Polskie Miesiące


Styczeń 1947

Wyszukiwarka

Koniec jałtańskich złudzeń. Sfałszowane wybory – 19 I 1947

Koniec jałtańskich złudzeń. Sfałszowane wybory – 19 I 1947, red. Michał Wenklar, Kraków 2007, 225 s.

do nabycia w Wydawnictwie Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, ul. Ułanów 72/III, Kraków, tel. 0-12.411.47.36

„Po sfałszowanych wyborach w styczniu 1947 r. stało się oczywiste, że dobiegł końca okres zachowywania pozorów demokracji, a Polska stanęła u progu komunistycznej dyktatury, sprawowanej przez ludzi wyznaczonych przez Moskwę. Odtąd wybory były już całkowitą fikcją: „wyborcy” głosowali na jedną listę, a władze PZPR zawczasu ustalały, kto znajdzie się w Sejmie PRL – instytucji całkowicie dekoracyjnej i pozbawionej realnej władzy. Na ponad czterdzieści lat Polska została zatrzaśnięta w pułapce wyznaczonej przez żelazną kurtynę i poddana stopniowej, ale systematycznej sowietyzacji”.

(ze wstępu prof. Ryszarda Terleckiego)

Książka „Koniec jałtańskich złudzeń. Sfałszowane wybory – 19 I 1947” stanowi zapis referatów z sesji naukowej, która odbyła się w Krakowie w sześćdziesiątą rocznicę styczniowych wyborów. Na tom składają się zarówno naukowe opracowania, jak i wspomnienia uczestników opisywanych wydarzeń.

Spis treści:

• Ryszard Terlecki – Wstęp
• Janina Kupiec – W hołdzie ludowcom
• Maciej Korkuć – Od ideologii antypaństwowej do fałszywego legalizmu PRL
• Janusz Wrona – Wybory 1947 roku. Ordynacja, przebieg i konsekwencje dziejowe
• Tomasz Skrzyński – Przygotowania PSL do wyborów na przykładzie Krakowskiego
• Antoni Kura – Skala represji w okresie wyborów
• Alina Fitowa – Wybory z 1947 roku do Sejmu Ustawodawczego w świetle dokumentów PPR i interpelacji PSL do Generalnego Komisarza Wyborczego
• Ks. Józef Marecki – Kościół wobec wyborów w 1947 roku
• Dariusz Klimczak – Propaganda komunistyczna wobec PSL w okresie referendum ludowego i wyborów do Sejmu Ustawodawczego 1947 roku. Studium na przykładzie „Echa Krakowa”
• Jan Hebda – Trzy przykłady manipulacji wyborczych z rejonu Tarnowa
• Antoni Podraza – Wspomnienia kandydata PSL z Krakowa
• Stanisław Laskowski – Wybory na Mazowszu
• Wojciech Dudek – Z Batalionów Chłopskich do PSL
• Stanisław Mierzwa – Jak dwa razy mandat poselski utraciłem

Opcje strony