Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Wrzesień 1939

Relacja kpt. Jerzego Lipki

Kpt. AK Jerzy Wacław Lipka „Jeżewski”, Leszczyc”, ur.28 marca 1914 roku w Mławie. W 1934 roku ukończył w Wilnie gimnazjum i rozpoczął studia prawnicze na uniwersytecie Stefana Batorego. Rok później rozpoczyna kurs w Szkole Podchorążych Rezerwy w Grodnie. Zmobilizowany w sierpniu 1939 roku walczy w kampanii wrześniowej. Od listopada 1939 r. aż do aresztowania przez NKWD 23 grudnia 1944 r. pozostaje oficerem służby czynnej w konspiracji. Wywieziono do kopalni w Stalinogorsku, do obozu, skąd w 1946 r. zdołał wrócić do kraju. Rozpoczął studia w Wyższej Szkole Inżynierskiej im. Wawelberga i Rotwanda, której dyplom otrzymał w 1950 r. W 1956 r. rozpoczął znów bardzo czynną, często niejawną działalność, biorąc udział w nawiązywaniu zerwanych kontaktów ze środowiskiem akowskim swego obwodu i okręgu. Miał również kontakty z Kołem AK w Londynie. Dzięki niemu wielu kolegów w Polsce otrzymało odznaczenia i ordery potwierdzone lub przyznane przez Kapituły działające przy legalnych władzach RP na Uchodźctwie. „Londyn” odznaczył Go Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami za Akcję Burza i Węgrów, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska Polskiego, Krzyżem Kampanii Wrześniowej. W 1998 roku zostaje Ojcem Chrzestnym ufundowanego wówczas Sztandaru SZŻAK. Matką Chrzestną jest Krystyna Rowecka-Mielczarska, córka Gen. „Grota”. Jerzy Lipka, z rąk Prezydenta Lecha Wałęsy, otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Opcje strony