Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Wrzesień 1939

Relacje Zbigniewa Skoczylasa

Zbigniew Skoczylas ur. 2 VIII 1928 r. w Białej Krakowskiej (obecnie Bielsko-Biała). Ppłk LWP, wyszedł ze służby na własne życzenie w 1979 r. Alpinista i płetwonurek. Podczas „karnawału Solidarności” współpracował z „S”. W wolnej Polsce pełnił m.in. funkcję Pełnomocnika MSW ds. uchodźców.

Opcje strony