Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

data (current scope):
id = '338'
name = 'Sprawy karne'
description = ''
records (array):
0 (array):
id = '78532'
name = '1'
date (array):
modify = '0'
publication = '1604327537'
link (array):
more = '/mie/form/r78532,1.html'
ajax (array):
more = '/mie/form/r78532,1.ajax'
window (array):
more = '/mie/form/r78532,1.window'
clipboard = '/mie/form/schowek,1.html?r=78532'
changelog = ' <a href="/mie/form/rejestr78532,dok.html" class="button noBorder">Rejestr zmian</a> '
fields (array):
1 (array):
ids = '1'
type (array):
name = 'integer'
id = '4'
name = 'id_sprawy'
date (array):
create = '1604327537'
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = 1
2 (array):
ids = '2'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text0'
date (array):
create = '1604327537'
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = '&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;sss&quot;&gt;Sygnatura sprawy sądowej&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;Sygnatura postępowania prokuratorskiego&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;Sygnatura akt śledczych&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;sss&quot;&gt;II K 31/81&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;63/III&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;Sygnatury IPN&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;IPN Rz 99/2&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;IPN Rz 071/39&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Typ sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Główna&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Data rozpoczęcia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;17-12-1981&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Data zakończenia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;06-01-1982&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Tryb prowadzenia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Doraźny&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Krótka charakterystyka sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Sprawa karna przeciwko Adamowi Obercowi z art. 46 ust. 1 i 2 Dekretu z 12.12.1981 r. o stanie wojennym. Skazany za nielegalne zorganizowanie i kierowanie strajkiem załogi Fabryki Amortyzatorów &quot;POLMO&quot; w Krośnie w dniu 16.12.1981 r.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Podejrzani / Oskarżeni&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;os&quot;&gt;Oberc Adam, ur.: 22-05-1952, imię ojca: Franciszek&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Zarzut&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Oskarżony o to, że: &quot;w dniu 16 grudnia 1981 r. w Krośnie jako przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ &quot;Solidarność&quot; mimo zawieszenia działalności NSZZ &quot;Solidarność&quot;, nie odstąpił od udziału w działalności tego związku, albowiem zorganizował i kierował strajkiem wśród załogi Fabryki Amortyzatorów &quot;POLMO&quot;, następstwem czego było niepodjęcie pracy przez ponad tysięczną załogę a w konsekwencji konieczność zawieszenia działalności fabryki na przeciąg szeregu dni.&quot;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Kwalifikacja&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 2 Dekretu Rady Państwa z 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 10 § 2 kk.&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Skazany&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;TAK&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Wyrok&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sąd Wojewódzki w Krośnie Wydział II Karny w dn. 06.01.1982 r. na podstawie art. 46 pkt. 2 Dekretu z 12.12.1981 r. o stanie wojennym skazał Adama Oberca na karę 2 lat pozbawienia wolności. Sąd zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 18 grudnia 1981 r., zasądził koszty postępowania w sprawie oraz opłatę w wysokości 3000 zł.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Sędziowie&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Bartnik Piotr&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Sąd&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sąd Wojewódzki - Krosno&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Rola&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sędzia zawodowy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Tenerowicz-Wełyczko Halina&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Sąd&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sąd Wojewódzki - Krosno&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Rola&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sędzia zawodowy, Przewodniczący&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Wilusz Leszek&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Sąd&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sąd Wojewódzki - Krosno&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Rola&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sędzia zawodowy&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Prokuratorzy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Górski Tadeusz&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Prokuratura&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Prokuratura Wojewódzka - Krosno&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--related--&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Sprawy powiązane&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ols&quot; title=&quot;Szczegóły sprawy&quot;&gt;&lt;a class=&quot;ols&quot; onclick=&quot;case_show(10)&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ons&quot;&gt;V KR 2/82&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;onp&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;onl&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ouo&quot;&gt;Rewizje wniesione przez prokuratora i obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Krośnie z dnia 6 stycznia 1982 r.&lt;/div&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ols&quot; title=&quot;Szczegóły sprawy&quot;&gt;&lt;a class=&quot;ols&quot; onclick=&quot;case_show(19)&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ons&quot;&gt;II KRN 38/92&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;onp&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;onl&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ouo&quot;&gt;Rewizja nadzwyczajna wniesiona przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na korzyść Adama Oberca od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Krośnie z 6 stycznia 1982 r. oraz wyroku Sądu Najwyższego z ...&lt;/div&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;'
3 (array):
ids = '3'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text1'
date (array):
create = ''
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = ''
4 (array):
ids = '4'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text2'
date (array):
create = ''
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = ''
lp = 1
1 (array):
id = '702326395'
name = '2'
date (array):
modify = '0'
publication = '1604327537'
link (array):
more = '/mie/form/r702326395,2.html'
ajax (array):
more = '/mie/form/r702326395,2.ajax'
window (array):
more = '/mie/form/r702326395,2.window'
clipboard = '/mie/form/schowek,2.html?r=702326395'
changelog = ' <a href="/mie/form/rejestr702326395,dok.html" class="button noBorder">Rejestr zmian</a> '
fields (array):
1 (array):
ids = '1'
type (array):
name = 'integer'
id = '4'
name = 'id_sprawy'
date (array):
create = '1604327537'
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = 2
2 (array):
ids = '2'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text0'
date (array):
create = '1604327537'
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = '&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;sss&quot;&gt;Sygnatura sprawy sądowej&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;Sygnatura postępowania prokuratorskiego&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;Sygnatura akt śledczych&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;sss&quot;&gt;Sg.W 1/82&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;PG Śl II-1/81&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;RSD-283/81&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;Sygnatury IPN&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;IPN Bi 290/1&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;IPN Bi 173/6&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Typ sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Główna&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Data rozpoczęcia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;17-12-1981&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Data zakończenia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;20-01-1982&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Tryb prowadzenia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Doraźny&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Krótka charakterystyka sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Rozpowszechnianie fałszywych wiadomości na terenie Zakładu Przemysłu Dziewiarskiego &quot;Karo&quot; w Bielsku Podlaskim przez Ewę Marię Małkińską.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Podejrzani / Oskarżeni&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;os&quot;&gt;Małkińska Ewa Maria, ur.: 21-08-1957, imię ojca: Michał &lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Zarzut&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;&quot;Rozpowszechnianie fałszywych wiadomości na temat stosunków politycznych i gospodarczych Polski z ZSRR oraz na temat panującej sytuacji w kraju, co mogłoby wywołać rozruchy i niepokój publiczny&quot; &lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Kwalifikacja&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Skazany&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;TAK&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Wyrok&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Skazana na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Wykonanie kary warunkowo zawieszono na okres próbny wynoszący 2 lata. Opłata na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 1200 zł i obciążenie oskarżonej kosztami postępowania.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Sędziowie&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Łapiński Ireneusz (ppor.)&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Sąd&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Wojskowy Sąd Garnizonowy - Białystok&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Rola&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Ławnik&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Steckiewicz Jerzy (kpt.)&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Sąd&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Wojskowy Sąd Garnizonowy - Białystok&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Rola&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sędzia zawodowy, Przewodniczący&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Wandałowicz Stanisław (ppor.)&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Sąd&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Wojskowy Sąd Garnizonowy - Białystok&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Rola&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Ławnik&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Prokuratorzy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Stachurski Stanisław (ppor.)&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Prokuratura&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Białystok&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--related--&gt;'
3 (array):
ids = '3'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text1'
date (array):
create = ''
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = ''
4 (array):
ids = '4'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text2'
date (array):
create = ''
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = ''
lp = 2
2 (array):
id = '959369'
name = '3'
date (array):
modify = '0'
publication = '1604327537'
link (array):
more = '/mie/form/r959369,3.html'
ajax (array):
more = '/mie/form/r959369,3.ajax'
window (array):
more = '/mie/form/r959369,3.window'
clipboard = '/mie/form/schowek,3.html?r=959369'
changelog = ' <a href="/mie/form/rejestr959369,dok.html" class="button noBorder">Rejestr zmian</a> '
fields (array):
1 (array):
ids = '1'
type (array):
name = 'integer'
id = '4'
name = 'id_sprawy'
date (array):
create = '1604327537'
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = 3
2 (array):
ids = '2'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text0'
date (array):
create = '1604327537'
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = '&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;sss&quot;&gt;Sygnatura sprawy sądowej&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;Sygnatura postępowania prokuratorskiego&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;Sygnatura akt śledczych&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;sss&quot;&gt;II K 624/82&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;Ds 43/82&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;6846/III&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;Sygnatury IPN&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;IPN Po 95/4&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;IPN Po 030/291&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Typ sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Główna&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Data rozpoczęcia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;12-10-1982&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Data zakończenia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;23-11-1982&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Tryb prowadzenia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Doraźny&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Krótka charakterystyka sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Sprawa karna prowadzona w związku z kontynuowaniem działalności związkowej przez członków NSZZ &quot;Solidarność&quot;. Sporządzanie i kolportaż nielegalnych wydawnictw w postaci ulotek.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Podejrzani / Oskarżeni&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;os&quot;&gt;Chojnacki Wiesław, ur.: 02-12-1956, imię ojca: Adam&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Zarzut&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;&quot;... w okresie od kwietnia do 8 września 1982 roku w Zielonej Górze, działając wspólnie i w porozumieniu jako członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego &quot;Solidarność&quot;, którego działalność została zawieszona, prowadzili taką działalność przez sporządzanie i kolportowanie nielegalnych wydawnictw w postaci ulotek o treści godzących w spokój i porządek publiczny...&quot; &lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Kwalifikacja&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Oskarżony o czyn z artykułu 46 punkt 1 Dekretu o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29 z 1981 r., poz. 154)&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Skazany&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;TAK&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Wyrok&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Skazany na karę jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Wykonanie kary zawieszono warunkowo na okres próby lat dwóch.&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;os&quot;&gt;Krupska Wanda, ur.: 24-12-1942, imię ojca: Roman&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Zarzut&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;&quot;... w okresie od kwietnia do 8 września 1982 roku w Zielonej Górze, działając wspólnie i w porozumieniu jako członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego &quot;Solidarność&quot;, którego działalność została zawieszona, prowadzili taką działalność przez sporządzanie i kolportowanie nielegalnych wydawnictw w postaci ulotek o treści godzących w spokój i porządek publiczny...&quot; &lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Kwalifikacja&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Oskarżona o czyn z artykułu 46 punkt 1 Dekretu o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29 z 1981 r., poz. 154)&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Skazany&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;TAK&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Wyrok&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Skazana na karę jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Wykonanie kary zawieszono warunkowo na okres próby lat dwóch.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Sędziowie&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Klarecka Władysława&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Sąd&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sąd Rejonowy - Zielona Góra&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Rola&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Ławnik&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Radziszewski Tadeusz&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Sąd&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sąd Rejonowy - Zielona Góra&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Rola&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Ławnik&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Szczelina Roman &lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Sąd&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sąd Rejonowy - Zielona Góra&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Rola&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sędzia zawodowy, Przewodniczący&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Prokuratorzy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Kudliński Henryk&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Prokuratura&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Prokuratura Wojewódzka - Zielona Góra&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Uwagi&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Prowadził postępowanie prokuratorskie oraz uczestniczył w rozprawie głównej.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--related--&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Sprawy powiązane&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ols&quot; title=&quot;Szczegóły sprawy&quot;&gt;&lt;a class=&quot;ols&quot; onclick=&quot;case_show(18)&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ons&quot;&gt;II Kr 13/83&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;onp&quot;&gt;Ds 43/82&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;onl&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ouo&quot;&gt;Rewizja Prokuratora Wojewódzkiego od wyroku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 23-11-1982 r. w sprawie II K 624/82. Prokurator zaskarżył wyrok w części dotyczącej orzeczenia o karze. &lt;/div&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ols&quot; title=&quot;Szczegóły sprawy&quot;&gt;&lt;a class=&quot;ols&quot; onclick=&quot;case_show(24)&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ons&quot;&gt;II KRN 92/93&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;onp&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;onl&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ouo&quot;&gt;Rewizja nadzwyczajna wniesiona przez Prokuratora Generalnego od wyroku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 23-11-1982 roku sygn. akt II K 624/82 i wyroku Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze ...&lt;/div&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;'
3 (array):
ids = '3'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text1'
date (array):
create = ''
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = ''
4 (array):
ids = '4'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text2'
date (array):
create = ''
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = ''
lp = 3
3 (array):
id = '7952725320565'
name = '4'
date (array):
modify = '0'
publication = '1604327537'
link (array):
more = '/mie/form/r7952725320565,4.html'
ajax (array):
more = '/mie/form/r7952725320565,4.ajax'
window (array):
more = '/mie/form/r7952725320565,4.window'
clipboard = '/mie/form/schowek,4.html?r=7952725320565'
changelog = ' <a href="/mie/form/rejestr7952725320565,dok.html" class="button noBorder">Rejestr zmian</a> '
fields (array):
1 (array):
ids = '1'
type (array):
name = 'integer'
id = '4'
name = 'id_sprawy'
date (array):
create = '1604327537'
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = 4
2 (array):
ids = '2'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text0'
date (array):
create = '1604327537'
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = '&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;sss&quot;&gt;Sygnatura sprawy sądowej&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;Sygnatura postępowania prokuratorskiego&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;Sygnatura akt śledczych&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;sss&quot;&gt;II K. 1269/82&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;Ds. 2303/82/S&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;115/III&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;Sygnatury IPN&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;IPN Łd 52/65&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;IPN Łd 0043/791&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Typ sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Główna&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Data rozpoczęcia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;09-10-1982&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Data zakończenia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;17-11-1982&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Tryb prowadzenia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Doraźny&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Krótka charakterystyka sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Sprawa karna przeciwko Wiesławowi Chossie oskarżonemu o rozpowszechnianie ulotek NSZZ &quot;Solidarność&quot; na terenie Kalisza.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Podejrzani / Oskarżeni&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;os&quot;&gt;Chossa Wiesław, ur.: 08-06-1960, imię ojca: Izydor&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Zarzut&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;&quot;Oskarżony o to, że: w dniu 9 października 1982 r. w Kaliszu, będąc członkiem zawieszonego Związku Zawodowego NSZZ Solidarność nie odstąpił od udziału w działalności tegoż związku w ten sposób, że rozklejał na wystawach sklepów ulotki o treści: Nowym Związkom Nie, Nie, Nie&quot;.&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Kwalifikacja&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;art. 46 ust. 1 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154).&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Skazany&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;NIE&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Wyrok&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Oskarżony, tymczasowo aresztowany w okresie od dnia 11 października 1982 roku do dnia 8 listopada 1982 roku, został uniewinniony, gdyż według sądu: &quot;czyn oskarżonego nie zawierał ustawowych znamion czynu zabronionego, określonego w art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym&quot;.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Sędziowie&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Kruszwicki Leon&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Sąd&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sąd Rejonowy - Kalisz&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Rola&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sędzia zawodowy, Przewodniczący&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Mujfa S.&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Sąd&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sąd Rejonowy - Kalisz&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Rola&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Ławnik&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Zdziubana A.&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Sąd&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sąd Rejonowy - Kalisz&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Rola&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Ławnik&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Prokuratorzy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Serowik Waldemar&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Prokuratura&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Prokuratura Rejonowa - Kalisz&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--related--&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Sprawy powiązane&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ols&quot; title=&quot;Szczegóły sprawy&quot;&gt;&lt;a class=&quot;ols&quot; onclick=&quot;case_show(32)&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ons&quot;&gt;II Kr. 10/83&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;onp&quot;&gt;R.79/82&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;onl&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ouo&quot;&gt;Rewizja wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 17 listopada 1982 r. wniesiona przez prokuratora na zasadzie art. 392 i 376 kpk.&lt;/div&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;'
3 (array):
ids = '3'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text1'
date (array):
create = ''
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = ''
4 (array):
ids = '4'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text2'
date (array):
create = ''
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = ''
lp = 4
4 (array):
id = '49810082622706'
name = '5'
date (array):
modify = '0'
publication = '1604327537'
link (array):
more = '/mie/form/r49810082622706,5.html'
ajax (array):
more = '/mie/form/r49810082622706,5.ajax'
window (array):
more = '/mie/form/r49810082622706,5.window'
clipboard = '/mie/form/schowek,5.html?r=49810082622706'
changelog = ' <a href="/mie/form/rejestr49810082622706,dok.html" class="button noBorder">Rejestr zmian</a> '
fields (array):
1 (array):
ids = '1'
type (array):
name = 'integer'
id = '4'
name = 'id_sprawy'
date (array):
create = '1604327537'
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = 5
2 (array):
ids = '2'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text0'
date (array):
create = '1604327537'
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = '&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;sss&quot;&gt;Sygnatura sprawy sądowej&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;Sygnatura postępowania prokuratorskiego&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;Sygnatura akt śledczych&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;sss&quot;&gt;SgW 29/82&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;Pg. Śl. II 64/82&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;96/III&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;Sygnatury IPN&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;IPN Rz 292/27&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;IPN Rz 287/83&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;IPN Rz 071/59&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Typ sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Główna&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Data rozpoczęcia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;05-03-1982&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Data zakończenia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;02-04-1982&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Tryb prowadzenia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Doraźny&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Krótka charakterystyka sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Sprawa karna przeciwko Krystynie Osice z art. 48 ust. 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym. Skazana za to, że 13.12.1981 r. w Jaśle rozpowszechniała w miejscach publicznych ulotki zawierające antypaństwowe i antypartyjne treści.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Podejrzani / Oskarżeni&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;os&quot;&gt;Osika Krystyna, ur.: 25-06-1964, imię ojca: Czesław&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Zarzut&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Oskarżona o to, że &quot;w dniu 13.12.1981 r. w Jaśle województwa krośnieńskiego działając wspólnie i w porozumieniu z Barbarą Krystyną Garbarczyk - rozpowszechniała przez rzucanie w miejscach publicznych ulotek zawierających antypaństwowe i antypartyjne treści mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy - a wzywające do nieposłuszeństwa wobec władzy w okresie obowiązywania stanu wojennego&quot;.&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Kwalifikacja&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;o przestępstwo z art. 48 ust. 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29 poz. 154/&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Skazany&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;TAK&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Wyrok&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Wojskowy Sąd Garnizonowy w Rzeszowie 02.04.1982 r. skazał Krystynę Osikę na karę jednego roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby trzech lat, zobowiązując oskarżoną do kontynuowania nauki i oddając ją w okresie próby pod dozór kuratora sądowego.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Sędziowie&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Olszewski Janusz (ppor.)&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Sąd&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Wojskowy Sąd Garnizonowy - Rzeszów&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Rola&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sędzia zawodowy, Przewodniczący&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Przyszły Józef (st. sierż.)&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Sąd&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Wojskowy Sąd Garnizonowy - Rzeszów&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Rola&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Ławnik&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Sozański Jan (sierż.)&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Sąd&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Wojskowy Sąd Garnizonowy - Rzeszów&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Rola&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Ławnik&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Prokuratorzy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Radzik Stanisław (ppor.)&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Prokuratura&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Rzeszów&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Walery Stanisław (płk)&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Prokuratura&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Rzeszów&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--related--&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Sprawy powiązane&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ols&quot; title=&quot;Szczegóły sprawy&quot;&gt;&lt;a class=&quot;ols&quot; onclick=&quot;case_show(20)&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ons&quot;&gt;WO. 91/92&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;onp&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;onl&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ouo&quot;&gt;Prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej wniósł o wznowienie postępowania w sprawie i uniewinnienie skazanej.&lt;/div&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;'
3 (array):
ids = '3'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text1'
date (array):
create = ''
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = ''
4 (array):
ids = '4'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text2'
date (array):
create = ''
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = ''
lp = 5
5 (array):
id = '96896135828850'
name = '6'
date (array):
modify = '0'
publication = '1604327537'
link (array):
more = '/mie/form/r96896135828850,6.html'
ajax (array):
more = '/mie/form/r96896135828850,6.ajax'
window (array):
more = '/mie/form/r96896135828850,6.window'
clipboard = '/mie/form/schowek,6.html?r=96896135828850'
changelog = ' <a href="/mie/form/rejestr96896135828850,dok.html" class="button noBorder">Rejestr zmian</a> '
fields (array):
1 (array):
ids = '1'
type (array):
name = 'integer'
id = '4'
name = 'id_sprawy'
date (array):
create = '1604327537'
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = 6
2 (array):
ids = '2'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text0'
date (array):
create = '1604327537'
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = '&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;sss&quot;&gt;Sygnatura sprawy sądowej&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;Sygnatura postępowania prokuratorskiego&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;Sygnatura akt śledczych&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;sss&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;DS 14/83/S&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;RDS 5/83&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;Sygnatury IPN&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;IPN Ka 29/11&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Typ sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Główna&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Data rozpoczęcia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;30-04-1983&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Data zakończenia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;31-08-1983&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Tryb prowadzenia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Doraźny&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Krótka charakterystyka sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Sprawa przeciwko Kazimierzowi Krzeczkowskiemu i innym oskarżonym o kotynuowanie działalności w zdelegalizowanym związku ZSZZ Solidarność.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Podejrzani / Oskarżeni&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;os&quot;&gt;Baruś Władysław, ur.: 28-03-1948, imię ojca: Wawrzyniec&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Zarzut&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Oskarżony o przewożenie i rozpowszechnianie, w okresie 12.1981-04.1983, drukowanych pism, ulotek i broszur nielegalnych struktur związkowych NSZZ &quot;Solidarność- Ziemia Oświęcimska&quot;.&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Kwalifikacja&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;art. 48 ust. 2,3,4 Dekretu o stanie wojennym z 12.12.1981r &lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Skazany&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;NIE&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Wyrok&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Prokuratura wniosła o umorzenie postępowania, na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1983r.&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;os&quot;&gt;Chowaniec Krystyna, ur.: - - , imię ojca: Władysław&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Zarzut&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;03.08.1983r sama zgłosiła się do KWMO w Bielsku-Białej i opowiedziała o swoim udziale w przygotowaniu i drukowaniu ulotek i pism dla NSZZ Solidarność.&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Kwalifikacja&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;art. 48 ust. 2 Dekretu o stanie wojennym.&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Skazany&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;NIE&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Wyrok&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Prokuratura wniosła o umorzenie postępowania, na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1983r.&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;os&quot;&gt;Ciejka Adam, ur.: - - , imię ojca: Kazimierz&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Zarzut&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;02.08.1983r sam zgłosił się do KWMO w Bielsku-Białej i opowiedział o swoim udziale w przygotowaniu i drukowaniu ulotek i pism dla zdelegalizowanego NSZZ Solidarność. &lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Kwalifikacja&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;art. 48 par. 2 Dekretu o stanie wojennym.&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Skazany&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;NIE&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Wyrok&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Prokuratura wniosła o umorzenie postępowania, na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1983r.&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;os&quot;&gt;Krzeczkowski Kazimierz, ur.: 22-11-1955, imię ojca: Franciszek&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Zarzut&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;1)Przechowywanie i rozpowszechnianie, w okresie 12.1981-04.1983, drukowanych pism nielegalnych struktur zwiazkowych NSZZ Solidarność. 2) Posiadanie, bez wymaganego zezwolenia aparatu radiowego. &lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Kwalifikacja&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;1) art. 48 par. 2,3,4 Dekretu o Stanie Wojennym. 2) art. 287KK&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Skazany&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;NIE&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Wyrok&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Prokuratura wniosła o umorzenie postępowania, na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1983r.&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;os&quot;&gt;Moll Tadeusz, ur.: 15-05-1957, imię ojca: Tadeusz&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Zarzut&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Oskarżony o posiadanie, bez odpowiedniego pozwolenia aparatu radiowego. Ponadto 02.08.1983r sam zgłosił się na KWMO w Bielsku-Białej i doniósł, iż rozpowszechniał pisma i ulotki o NSZZ Solidarność dostarczane mu przez Władysława Barusia&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Kwalifikacja&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;art. 287KK i art. 48 ust. 2 Dekretu o stanie wojennym.&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Skazany&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;NIE&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Wyrok&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Prokuratura wniosła o umorzenie postępowania, na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1983r.&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;os&quot;&gt;Ratyński Zbigniew Jerzy, ur.: 01-03-1948, imię ojca: Józef&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Zarzut&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Oskarżony o posiadanie, w okresie 12.1981-10.1982, bez wymaganego zezwolenia aparatu radiowego. &lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Kwalifikacja&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;art. 287KK&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Skazany&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;NIE&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Wyrok&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Prokuratura wniosła o umorzenie postępowania, na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1983r.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Sędziowie&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Prokuratorzy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Dyrczoń Mieczysław&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Prokuratura&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Prokuratura Wojewódzka - Bielsko-Biała&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Jaros Janusz&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Prokuratura&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Prokuratura Wojewódzka - Bielsko-Biała&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Uwagi&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Wniósł o umorzenie śledztwa.&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Wydrzycki Stanisław&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Prokuratura&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Prokuratura Wojewódzka - Bielsko-Biała&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Zborek Adam&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Prokuratura&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Prokuratura Wojewódzka - Bielsko-Biała&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Zoń Tomasz&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Prokuratura&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Prokuratura Wojewódzka - Bielsko-Biała&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--related--&gt;'
3 (array):
ids = '3'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text1'
date (array):
create = ''
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = ''
4 (array):
ids = '4'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text2'
date (array):
create = ''
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = ''
lp = 6
6 (array):
id = '4979345'
name = '7'
date (array):
modify = '0'
publication = '1604327537'
link (array):
more = '/mie/form/r4979345,7.html'
ajax (array):
more = '/mie/form/r4979345,7.ajax'
window (array):
more = '/mie/form/r4979345,7.window'
clipboard = '/mie/form/schowek,7.html?r=4979345'
changelog = ' <a href="/mie/form/rejestr4979345,dok.html" class="button noBorder">Rejestr zmian</a> '
fields (array):
1 (array):
ids = '1'
type (array):
name = 'integer'
id = '4'
name = 'id_sprawy'
date (array):
create = '1604327537'
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = 7
2 (array):
ids = '2'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text0'
date (array):
create = '1604327537'
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = '&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;sss&quot;&gt;Sygnatura sprawy sądowej&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;Sygnatura postępowania prokuratorskiego&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;Sygnatura akt śledczych&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;sss&quot;&gt;II K 9/82&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;2 Ds 1769/81&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;RSD-19/81&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;Sygnatury IPN&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;IPN Bi 2/9/1&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;IPN Bi 07/130&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Typ sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Główna&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Data rozpoczęcia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;29-12-1981&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Data zakończenia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;19-01-1982&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Tryb prowadzenia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Doraźny&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Krótka charakterystyka sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Sprawa karna przeciwko Lechowi Kraszewskiemu: art. 46 ust. 1 dekretu z 12.12.1981 r. Podejrzany o kontynuowanie działalności w NSZZ &quot;Solidarność&quot;.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Podejrzani / Oskarżeni&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;os&quot;&gt;Kraszewski Lech , ur.: 28-05-1950, imię ojca: Mieczysław&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Zarzut&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;&quot;Mimo zawieszenia działalności NSZZ &quot;Solidarność&quot; w nocy 28 grudnia 1981 r. rozwiesił na terenie Knyszyna plakat o treści &quot;Żądamy uwolnienia więźniów politycznych-MKR &quot;Solidarność&quot;.&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Kwalifikacja&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 roku&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Skazany&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;TAK&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Wyrok&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Skazany na 3 lata pozbawienia wolności, pozbawienie praw publicznych na okres lat 3, 4200 zł opłaty sądowej, odciążony kosztami postępowania w sprawie.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Sędziowie&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Kaluta Zygmunt&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Sąd&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sąd Wojewódzki - Białystok&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Rola&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sędzia zawodowy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Kołdys Antoni&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Sąd&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sąd Wojewódzki - Białystok&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Rola&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sędzia zawodowy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Serżysko Janina&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Sąd&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sąd Wojewódzki - Białystok&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Rola&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sędzia zawodowy, Przewodniczący&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Prokuratorzy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Pannert Zbigniew&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Prokuratura&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Prokuratura Rejonowa - Białystok&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--related--&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Sprawy powiązane&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ols&quot; title=&quot;Szczegóły sprawy&quot;&gt;&lt;a class=&quot;ols&quot; onclick=&quot;case_show(21)&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ons&quot;&gt;V KRN 377/90&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;onp&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;onl&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ouo&quot;&gt;Zaskarżenie wyroku skazującego.&lt;/div&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;'
3 (array):
ids = '3'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text1'
date (array):
create = ''
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = ''
4 (array):
ids = '4'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text2'
date (array):
create = ''
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = ''
lp = 7
7 (array):
id = '221211720599'
name = '8'
date (array):
modify = '0'
publication = '1604327537'
link (array):
more = '/mie/form/r221211720599,8.html'
ajax (array):
more = '/mie/form/r221211720599,8.ajax'
window (array):
more = '/mie/form/r221211720599,8.window'
clipboard = '/mie/form/schowek,8.html?r=221211720599'
changelog = ' <a href="/mie/form/rejestr221211720599,dok.html" class="button noBorder">Rejestr zmian</a> '
fields (array):
1 (array):
ids = '1'
type (array):
name = 'integer'
id = '4'
name = 'id_sprawy'
date (array):
create = '1604327537'
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = 8
2 (array):
ids = '2'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text0'
date (array):
create = '1604327537'
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = '&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;sss&quot;&gt;Sygnatura sprawy sądowej&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;Sygnatura postępowania prokuratorskiego&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;Sygnatura akt śledczych&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;sss&quot;&gt;Sm.W.126/82&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;Pm.Śl. II 165/82&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;Sygnatury IPN&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;IPN Gd 253/9355&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;IPN Gd 267/7556&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Typ sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Główna&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Data rozpoczęcia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;12-05-1982&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Data zakończenia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;02-12-1982&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Tryb prowadzenia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Doraźny&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Krótka charakterystyka sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Sprawa karna przeciwko Marianowi Kostuchowi z art. 48 ust. 2 i 4 w zw. z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, podejrzanemu o to, że nie odstąpił od działalności w NSZZ &quot;Solidarność&quot; po wprowadzeniu stanu wojennego i w dniu 01.05.1982 r. w Gdańsku kierował akcją protestacyjną organizowaną przez ten związek oraz rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Podejrzani / Oskarżeni&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;os&quot;&gt;Kostuch Marian, ur.: 10-06-1960, imię ojca: Leon&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Zarzut&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;&quot;...będąc członkiem NSZZ &quot;Solidarność&quot; nie odstąpił od działalności w tym związku zawodowym i w dniu 01.05.1982 r. w Gdańsku kierował akcją protestacyjną organizowaną przez ten związek, a także za pomocą transparentu idąc na czele pochodu rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, poniżające w swej treści także ustrój polityczny PRL.&quot; &lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Kwalifikacja&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;art. 48 ust. 2 i 4 w zw. z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Skazany&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;TAK&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Wyrok&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na zasadzie art. 273 § 1 kk przy zastosowaniu art. 4 ust. 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym na karę 4 lat pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych na okres 5 lat. Zasądzono od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa opłatę sądową w kwocie 4.200 zł oraz uiszczenie kosztów postępowania karnego. Areszt: zatrzymany dnia 17.06.1982 r., postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 18.06.1982 r. tymczasowo aresztowany.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Sędziowie&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Bobiak Andrzej (ppor.)&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Sąd&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Rola&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sędzia zawodowy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Uwagi&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 20.07.1982 r. o skierowaniu sprawy do rozpoznania w trybie doraźnym i w wydaniu wyroku&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Dziubiński Stefan (kmdr)&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Sąd&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Rola&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sędzia zawodowy, Przewodniczący&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Uwagi&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 20.07.1982 r. o skierowaniu sprawy do rozpoznania w trybie doraźnym &lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Finke Andrzej (por.)&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Sąd&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Rola&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sędzia zawodowy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Uwagi&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;uczestniczył w rozprawie głównej i w wydaniu wyroku&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Grzybowski Andrzej (kmdr ppor.)&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Sąd&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Rola&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sędzia zawodowy, Przewodniczący&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Uwagi&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 20.07.1982 r. o skierowaniu sprawy do rozpoznania w trybie doraźnym oraz w rozprawie głównej i w wydaniu wyroku&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Prokuratorzy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Bronk Krzysztof (por.)&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Prokuratura&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Uwagi&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 20.07.1982 r. o skierowaniu sprawy do rozpoznania w trybie doraźnym &lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Wlazło Henryk (ppor.)&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Prokuratura&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Uwagi&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;uczestniczył w przesłuchiwaniu, wydał postanowienia z dnia 18.06.1982 r. o zatwierdzeniu przeszukania, o wszczęciu śledztwa, o przedstawieniu zarzutów, o tymczasowym aresztowaniu, z dnia 30.06.1982 r. oraz z dnia 12.07.1982 r. o wyłączeniu materiałów do odrębnego postępowania, z dnia 15.07.1982 r. o zamknięciu śledztwa, autor aktu oskarżenia, uczestniczył w rozprawie głównej i w wydaniu wyroku&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--related--&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Sprawy powiązane&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ols&quot; title=&quot;Szczegóły sprawy&quot;&gt;&lt;a class=&quot;ols&quot; onclick=&quot;case_show(6284)&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ons&quot;&gt;Uł. 94/83&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;onp&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;onl&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ouo&quot;&gt;Ułaskawienie przez Radę Państwa PRL Mariana Kostucha, skazanego wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 03.08.1982 r.&lt;/div&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ols&quot; title=&quot;Szczegóły sprawy&quot;&gt;&lt;a class=&quot;ols&quot; onclick=&quot;case_show(1619)&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ons&quot;&gt;Sm.W. 126/82&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;onp&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;onl&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ouo&quot;&gt;Postanowienie Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni o zastosowaniu ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii wobec Mariana Kostucha.&lt;/div&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ols&quot; title=&quot;Szczegóły sprawy&quot;&gt;&lt;a class=&quot;ols&quot; onclick=&quot;case_show(6285)&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ons&quot;&gt;Sm.W. 126/82&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;onp&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;onl&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ouo&quot;&gt;Abolicja udzielona Marianowi Kostuchowi skazanemu wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 03.08.1982 r.&lt;/div&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ols&quot; title=&quot;Szczegóły sprawy&quot;&gt;&lt;a class=&quot;ols&quot; onclick=&quot;case_show(16)&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ons&quot;&gt;WRN 18/92&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;onp&quot;&gt;Pn.Rew.70/92&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;onl&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ouo&quot;&gt;Rewizja nadzwyczajna Sądu Najwyższego - Izby Wojskowej w Warszawie na korzyść Mariana Kostucha od wyroku Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 03.08.1982 r.&lt;/div&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;'
3 (array):
ids = '3'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text1'
date (array):
create = ''
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = ''
4 (array):
ids = '4'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text2'
date (array):
create = ''
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = ''
lp = 8
8 (array):
id = '145407586'
name = '9'
date (array):
modify = '0'
publication = '1604327537'
link (array):
more = '/mie/form/r145407586,9.html'
ajax (array):
more = '/mie/form/r145407586,9.ajax'
window (array):
more = '/mie/form/r145407586,9.window'
clipboard = '/mie/form/schowek,9.html?r=145407586'
changelog = ' <a href="/mie/form/rejestr145407586,dok.html" class="button noBorder">Rejestr zmian</a> '
fields (array):
1 (array):
ids = '1'
type (array):
name = 'integer'
id = '4'
name = 'id_sprawy'
date (array):
create = '1604327537'
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = 9
2 (array):
ids = '2'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text0'
date (array):
create = '1604327537'
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = '&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;sss&quot;&gt;Sygnatura sprawy sądowej&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;Sygnatura postępowania prokuratorskiego&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;Sygnatura akt śledczych&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;sss&quot;&gt;II K. 230/83&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;Ds 2145/82/S&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;III/58&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;Sygnatury IPN&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;IPN Lu 026/15&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Typ sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Główna&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Data rozpoczęcia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;22-12-1982&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Data zakończenia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;15-04-1983&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Tryb prowadzenia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Doraźny&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Krótka charakterystyka sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Sprawa karna przeciwko Ryszardowi Jankowskiemu z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym. Oskarżony o to, że będąc członkiem NSZZ &quot;Solidarnosć&quot; nie zaniechał działalności związkowej przez to, że sporządzał ulotki o treści nawołującej do przeprowadzenia w dn. 13-16.03.1982 r. akcji protestacyjnej w Chełmie.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Podejrzani / Oskarżeni&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;os&quot;&gt;Jankowski Ryszard, ur.: 11-03-1936, imię ojca: Władysław&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Zarzut&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Oskarżony o to, że w marcu 1982 r. w Chełmie, będąc członkiem zawieszonego z mocy art. 4 ust. 1 pkt. 1 Dekretu z 12.12.1981 r. o &quot;stanie wojennym&quot; i § 1 Zarządzenia nr 51 Prezesa Rady Ministrów z 13.12.1981 r., Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego &quot;Solidarność&quot;, nie zaniechał działalności związkowej przez to, że sporządzał ulotki o treści nawołującej do przeprowadzenia w dniach 13-16 marca 1982 r. akcji protestacyjnej na terenie Chełma, które następnie zostały rozkolportowane.&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Kwalifikacja&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;O przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz.U. Nr 29 poz. 154/.&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Skazany&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;TAK&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Wyrok&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Orzeczono grzywnę w wysokości 20000 zł. Na poczet grzywny zaliczono areszt tymczasowy w okresie od 20.12.1982 r. do 15.04.1983 r., przyjmując, że jeden dzień aresztu jest równoważny grzywnie w wysokości 500 zł.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Sędziowie&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Sadurski Z.&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Sąd&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sąd Rejonowy - Chełm&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Rola&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sędzia zawodowy, Przewodniczący&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Zabłocka Ł.&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Sąd&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sąd Rejonowy - Chełm&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Rola&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Ławnik&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Znajomska M.&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Sąd&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sąd Rejonowy - Chełm&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Rola&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Ławnik&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Prokuratorzy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Guz Barbara&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Prokuratura&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Prokuratura Rejonowa - Chełm&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--related--&gt;'
3 (array):
ids = '3'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text1'
date (array):
create = ''
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = ''
4 (array):
ids = '4'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text2'
date (array):
create = ''
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = ''
lp = 9
9 (array):
id = '506510'
name = '10'
date (array):
modify = '0'
publication = '1604327537'
link (array):
more = '/mie/form/r506510,10.html'
ajax (array):
more = '/mie/form/r506510,10.ajax'
window (array):
more = '/mie/form/r506510,10.window'
clipboard = '/mie/form/schowek,10.html?r=506510'
changelog = ' <a href="/mie/form/rejestr506510,dok.html" class="button noBorder">Rejestr zmian</a> '
fields (array):
1 (array):
ids = '1'
type (array):
name = 'integer'
id = '4'
name = 'id_sprawy'
date (array):
create = '1604327537'
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = 10
2 (array):
ids = '2'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text0'
date (array):
create = '1604327537'
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = '&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;sss&quot;&gt;Sygnatura sprawy sądowej&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;Sygnatura postępowania prokuratorskiego&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;Sygnatura akt śledczych&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;sss&quot;&gt;V KR 2/82&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;Sygnatury IPN&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;IPN BU 754/66IPN Rz 99/2&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Typ sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Rewizja&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Data rozpoczęcia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;18-01-1982&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Data zakończenia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;24-02-1982&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Tryb prowadzenia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Zwyczajny&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Krótka charakterystyka sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Rewizje wniesione przez prokuratora i obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Krośnie z dnia 6 stycznia 1982 r.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Podejrzani / Oskarżeni&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;os&quot;&gt;Oberc Adam, ur.: 22-05-1952, imię ojca: Franciszek&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Wyrok&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sąd Najwyższy - Izba Karna w Warszawie 24.02.1982 r. utrzymał w mocy zaskarżony wyrok i zwalnia oskarżonego od kosztów i opłaty za drugą instancję.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Sędziowie&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Kozłowski F.&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Sąd&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Rola&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sędzia zawodowy, Przewodniczący&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Staszkiewicz R.&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Sąd&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Rola&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sędzia zawodowy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Żebrowski W.&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Sąd&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Rola&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sędzia zawodowy&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Prokuratorzy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Górski Tadeusz&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Prokuratura&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Prokuratura Wojewódzka - Krosno&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Uwagi&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Twórca rewzji&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Kubicki H.&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Prokuratura&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Prokuratura Generalna - Warszawa&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Uwagi&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Poparcie rewizji prokuratora&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--related--&gt;'
3 (array):
ids = '3'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text1'
date (array):
create = ''
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = ''
4 (array):
ids = '4'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text2'
date (array):
create = ''
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = ''
lp = 10
link (array):
xml_map = '/mie/mapy/xml,Sprawy-karne.xml?formularze=338'
print = '/mie/form/338,Sprawy-karne.print'
pdf = '/mie/form/338,Sprawy-karne.pdf'
csv = ''
xml = ''
self = '/mie/form/338,Sprawy-karne.html'
domain = 'https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl'
sort (array):
form = null
count = 5374
search = ' <script src="/script/mootools/form/search.js"></script> <script> window.addEvent(\'domready\', function(){ var wyszukiwarka_form = new Wyszukiwarka_form(\'form_search338\',\'/mie/form/ajaxsearch,Sprawy-karne.ajax?kat=338\',\'pole\',\'Wybierz\',\'loading\'); }); </script> <div class="forms"> <form action="/mie/form/338,Sprawy-karne.html" method="post" id="form_search338"> <fieldset> <div class="twoRows"><ins><div class="label">id_sprawy</div><div class="form_input"><label for="pole4546_od"><span class="hide">id_sprawy</span> od</label><input type="text" name="pole4546_od" id="pole4546_od" value="" class="number" /><label for="pole4546_do"><span class="hide">id_sprawy</span> do</label> <input type="text" name="pole4546_do" id="pole4546_do" value="" class="number" /></div></ins></div> <div class="clear"></div> <div class="twoRows"><ins class="reset"> <label for="pid">Sortuj</label> <div class="form_input"><div class="select"><select name="pid" id="pid"><option value="">Wybierz</option></select></div></div> </ins></div> <div class="twoRows"><ins class="reset"> <label for="sort">Uporządkuj</label> <div class="form_input"><div class="select"><select name="sort" id="sort"><option value="">Wybierz</option><option value="1" >malejąco</option><option value="2" >rosnąco</option></select></div></div> </ins></div> <div class="clear"></div> <ins class="all"><div class="form_input"><input type="checkbox" name="archiwum" id="archiwums" value="1" /><label for="archiwums">Szukaj w archiwum</label></div></ins> <ins class="submit"><button type="submit" class="szukaj">Filtruj</button><button type="button" class="usunFiltr" onclick="location.href=\'/mie/form/338,Sprawy-karne.html\'">Usuń filtry <span class="hide">Szukaj</span></button></ins> <div class="iloscRekordow"><div class="inner"><span></span><h4>Ilość rekordów w bazie</h4><div>5374</div></div></div> </fieldset> </form> </div> '
search_filters = ' <div class="filter"> <h3>Wybrane filtry</h3> </div> '
menu (array):
alphabet = ''
pages (array):
list = '<div id="meni_strony"> <h3 class="hide">Wybierz Strony</h3> <ul> <li class="noActive" aria-hidden="true"><span>wstecz o 5</span> &lt;&lt;</li> <li class="noActive" aria-hidden="true"><span>poprzednia</span> &lt;</li> <li><a href="#wtxt" class="check"><span class="hide">Strona</span> 1</a></li> <li><a href="/mie/form/338,Sprawy-karne.html?page=1" onclick="return ajax_go_to(\'\',\'\')"><span class="hide">Strona</span> 2</a></li> <li><a href="/mie/form/338,Sprawy-karne.html?page=2" onclick="return ajax_go_to(\'\',\'\')"><span class="hide">Strona</span> 3</a></li> <li><a href="/mie/form/338,Sprawy-karne.html?page=3" onclick="return ajax_go_to(\'\',\'\')"><span class="hide">Strona</span> 4</a></li> <li><a href="/mie/form/338,Sprawy-karne.html?page=4" onclick="return ajax_go_to(\'\',\'\')"><span class="hide">Strona</span> 5</a></li> <li class="noActive" aria-hidden="true">...</li> <li><a href="/mie/form/338,Sprawy-karne.html?page=537" onclick="return ajax_go_to(\'\',\'\')"><span class="hide">Strona</span> 538</a></li> <li><a href="/mie/form/338,Sprawy-karne.html?page=1" onclick="return ajax_go_to(\'\',\'\')"><span class="hide">Strona</span> <span>dalej o 5</span> &gt;&gt;</a></li> <li><a href="/mie/form/338,Sprawy-karne.html?page=5" onclick="return ajax_go_to(\'\',\'\')"><span class="hide">Strona</span> <span>następna</span> &gt;</a></li> </ul> </div>'
select = '<div class="wide"> <div id="meni_strony"> <h3 class="hide">Wybierz Strony</h3> <ul> <li class="noActive" aria-hidden="true">Poprzedni</li> <li class="selectbox"><div class="forms"><div class="select"><label class="hide" for="wyborStron">Wybierz Strony</label><select onchange="location.href = \'/mie/form/338,Sprawy-karne.html?page=\' + this.options[this.selectedIndex].value" name="wyborStron" id="wyborStron"> <option value="0" selected="selected">1</option> <option value="1" >2</option> <option value="2" >3</option> <option value="3" >4</option> <option value="4" >5</option> <option value="5" >6</option> <option value="6" >7</option> <option value="7" >8</option> <option value="8" >9</option> <option value="9" >10</option> <option value="10" >11</option> <option value="11" >12</option> <option value="12" >13</option> <option value="13" >14</option> <option value="14" >15</option> <option value="15" >16</option> <option value="16" >17</option> <option value="17" >18</option> <option value="18" >19</option> <option value="19" >20</option> <option value="20" >21</option> <option value="21" >22</option> <option value="22" >23</option> <option value="23" >24</option> <option value="24" >25</option> <option value="25" >26</option> <option value="26" >27</option> <option value="27" >28</option> <option value="28" >29</option> <option value="29" >30</option> <option value="30" >31</option> <option value="31" >32</option> <option value="32" >33</option> <option value="33" >34</option> <option value="34" >35</option> <option value="35" >36</option> <option value="36" >37</option> <option value="37" >38</option> <option value="38" >39</option> <option value="39" >40</option> <option value="40" >41</option> <option value="41" >42</option> <option value="42" >43</option> <option value="43" >44</option> <option value="44" >45</option> <option value="45" >46</option> <option value="46" >47</option> <option value="47" >48</option> <option value="48" >49</option> <option value="49" >50</option> <option value="50" >51</option> <option value="51" >52</option> <option value="52" >53</option> <option value="53" >54</option> <option value="54" >55</option> <option value="55" >56</option> <option value="56" >57</option> <option value="57" >58</option> <option value="58" >59</option> <option value="59" >60</option> <option value="60" >61</option> <option value="61" >62</option> <option value="62" >63</option> <option value="63" >64</option> <option value="64" >65</option> <option value="65" >66</option> <option value="66" >67</option> <option value="67" >68</option> <option value="68" >69</option> <option value="69" >70</option> <option value="70" >71</option> <option value="71" >72</option> <option value="72" >73</option> <option value="73" >74</option> <option value="74" >75</option> <option value="75" >76</option> <option value="76" >77</option> <option value="77" >78</option> <option value="78" >79</option> <option value="79" >80</option> <option value="80" >81</option> <option value="81" >82</option> <option value="82" >83</option> <option value="83" >84</option> <option value="84" >85</option> <option value="85" >86</option> <option value="86" >87</option> <option value="87" >88</option> <option value="88" >89</option> <option value="89" >90</option> <option value="90" >91</option> <option value="91" >92</option> <option value="92" >93</option> <option value="93" >94</option> <option value="94" >95</option> <option value="95" >96</option> <option value="96" >97</option> <option value="97" >98</option> <option value="98" >99</option> <option value="99" >100</option> <option value="100" >101</option> <option value="101" >102</option> <option value="102" >103</option> <option value="103" >104</option> <option value="104" >105</option> <option value="105" >106</option> <option value="106" >107</option> <option value="107" >108</option> <option value="108" >109</option> <option value="109" >110</option> <option value="110" >111</option> <option value="111" >112</option> <option value="112" >113</option> <option value="113" >114</option> <option value="114" >115</option> <option value="115" >116</option> <option value="116" >117</option> <option value="117" >118</option> <option value="118" >119</option> <option value="119" >120</option> <option value="120" >121</option> <option value="121" >122</option> <option value="122" >123</option> <option value="123" >124</option> <option value="124" >125</option> <option value="125" >126</option> <option value="126" >127</option> <option value="127" >128</option> <option value="128" >129</option> <option value="129" >130</option> <option value="130" >131</option> <option value="131" >132</option> <option value="132" >133</option> <option value="133" >134</option> <option value="134" >135</option> <option value="135" >136</option> <option value="136" >137</option> <option value="137" >138</option> <option value="138" >139</option> <option value="139" >140</option> <option value="140" >141</option> <option value="141" >142</option> <option value="142" >143</option> <option value="143" >144</option> <option value="144" >145</option> <option value="145" >146</option> <option value="146" >147</option> <option value="147" >148</option> <option value="148" >149</option> <option value="149" >150</option> <option value="150" >151</option> <option value="151" >152</option> <option value="152" >153</option> <option value="153" >154</option> <option value="154" >155</option> <option value="155" >156</option> <option value="156" >157</option> <option value="157" >158</option> <option value="158" >159</option> <option value="159" >160</option> <option value="160" >161</option> <option value="161" >162</option> <option value="162" >163</option> <option value="163" >164</option> <option value="164" >165</option> <option value="165" >166</option> <option value="166" >167</option> <option value="167" >168</option> <option value="168" >169</option> <option value="169" >170</option> <option value="170" >171</option> <option value="171" >172</option> <option value="172" >173</option> <option value="173" >174</option> <option value="174" >175</option> <option value="175" >176</option> <option value="176" >177</option> <option value="177" >178</option> <option value="178" >179</option> <option value="179" >180</option> <option value="180" >181</option> <option value="181" >182</option> <option value="182" >183</option> <option value="183" >184</option> <option value="184" >185</option> <option value="185" >186</option> <option value="186" >187</option> <option value="187" >188</option> <option value="188" >189</option> <option value="189" >190</option> <option value="190" >191</option> <option value="191" >192</option> <option value="192" >193</option> <option value="193" >194</option> <option value="194" >195</option> <option value="195" >196</option> <option value="196" >197</option> <option value="197" >198</option> <option value="198" >199</option> <option value="199" >200</option> <option value="200" >201</option> <option value="201" >202</option> <option value="202" >203</option> <option value="203" >204</option> <option value="204" >205</option> <option value="205" >206</option> <option value="206" >207</option> <option value="207" >208</option> <option value="208" >209</option> <option value="209" >210</option> <option value="210" >211</option> <option value="211" >212</option> <option value="212" >213</option> <option value="213" >214</option> <option value="214" >215</option> <option value="215" >216</option> <option value="216" >217</option> <option value="217" >218</option> <option value="218" >219</option> <option value="219" >220</option> <option value="220" >221</option> <option value="221" >222</option> <option value="222" >223</option> <option value="223" >224</option> <option value="224" >225</option> <option value="225" >226</option> <option value="226" >227</option> <option value="227" >228</option> <option value="228" >229</option> <option value="229" >230</option> <option value="230" >231</option> <option value="231" >232</option> <option value="232" >233</option> <option value="233" >234</option> <option value="234" >235</option> <option value="235" >236</option> <option value="236" >237</option> <option value="237" >238</option> <option value="238" >239</option> <option value="239" >240</option> <option value="240" >241</option> <option value="241" >242</option> <option value="242" >243</option> <option value="243" >244</option> <option value="244" >245</option> <option value="245" >246</option> <option value="246" >247</option> <option value="247" >248</option> <option value="248" >249</option> <option value="249" >250</option> <option value="250" >251</option> <option value="251" >252</option> <option value="252" >253</option> <option value="253" >254</option> <option value="254" >255</option> <option value="255" >256</option> <option value="256" >257</option> <option value="257" >258</option> <option value="258" >259</option> <option value="259" >260</option> <option value="260" >261</option> <option value="261" >262</option> <option value="262" >263</option> <option value="263" >264</option> <option value="264" >265</option> <option value="265" >266</option> <option value="266" >267</option> <option value="267" >268</option> <option value="268" >269</option> <option value="269" >270</option> <option value="270" >271</option> <option value="271" >272</option> <option value="272" >273</option> <option value="273" >274</option> <option value="274" >275</option> <option value="275" >276</option> <option value="276" >277</option> <option value="277" >278</option> <option value="278" >279</option> <option value="279" >280</option> <option value="280" >281</option> <option value="281" >282</option> <option value="282" >283</option> <option value="283" >284</option> <option value="284" >285</option> <option value="285" >286</option> <option value="286" >287</option> <option value="287" >288</option> <option value="288" >289</option> <option value="289" >290</option> <option value="290" >291</option> <option value="291" >292</option> <option value="292" >293</option> <option value="293" >294</option> <option value="294" >295</option> <option value="295" >296</option> <option value="296" >297</option> <option value="297" >298</option> <option value="298" >299</option> <option value="299" >300</option> <option value="300" >301</option> <option value="301" >302</option> <option value="302" >303</option> <option value="303" >304</option> <option value="304" >305</option> <option value="305" >306</option> <option value="306" >307</option> <option value="307" >308</option> <option value="308" >309</option> <option value="309" >310</option> <option value="310" >311</option> <option value="311" >312</option> <option value="312" >313</option> <option value="313" >314</option> <option value="314" >315</option> <option value="315" >316</option> <option value="316" >317</option> <option value="317" >318</option> <option value="318" >319</option> <option value="319" >320</option> <option value="320" >321</option> <option value="321" >322</option> <option value="322" >323</option> <option value="323" >324</option> <option value="324" >325</option> <option value="325" >326</option> <option value="326" >327</option> <option value="327" >328</option> <option value="328" >329</option> <option value="329" >330</option> <option value="330" >331</option> <option value="331" >332</option> <option value="332" >333</option> <option value="333" >334</option> <option value="334" >335</option> <option value="335" >336</option> <option value="336" >337</option> <option value="337" >338</option> <option value="338" >339</option> <option value="339" >340</option> <option value="340" >341</option> <option value="341" >342</option> <option value="342" >343</option> <option value="343" >344</option> <option value="344" >345</option> <option value="345" >346</option> <option value="346" >347</option> <option value="347" >348</option> <option value="348" >349</option> <option value="349" >350</option> <option value="350" >351</option> <option value="351" >352</option> <option value="352" >353</option> <option value="353" >354</option> <option value="354" >355</option> <option value="355" >356</option> <option value="356" >357</option> <option value="357" >358</option> <option value="358" >359</option> <option value="359" >360</option> <option value="360" >361</option> <option value="361" >362</option> <option value="362" >363</option> <option value="363" >364</option> <option value="364" >365</option> <option value="365" >366</option> <option value="366" >367</option> <option value="367" >368</option> <option value="368" >369</option> <option value="369" >370</option> <option value="370" >371</option> <option value="371" >372</option> <option value="372" >373</option> <option value="373" >374</option> <option value="374" >375</option> <option value="375" >376</option> <option value="376" >377</option> <option value="377" >378</option> <option value="378" >379</option> <option value="379" >380</option> <option value="380" >381</option> <option value="381" >382</option> <option value="382" >383</option> <option value="383" >384</option> <option value="384" >385</option> <option value="385" >386</option> <option value="386" >387</option> <option value="387" >388</option> <option value="388" >389</option> <option value="389" >390</option> <option value="390" >391</option> <option value="391" >392</option> <option value="392" >393</option> <option value="393" >394</option> <option value="394" >395</option> <option value="395" >396</option> <option value="396" >397</option> <option value="397" >398</option> <option value="398" >399</option> <option value="399" >400</option> <option value="400" >401</option> <option value="401" >402</option> <option value="402" >403</option> <option value="403" >404</option> <option value="404" >405</option> <option value="405" >406</option> <option value="406" >407</option> <option value="407" >408</option> <option value="408" >409</option> <option value="409" >410</option> <option value="410" >411</option> <option value="411" >412</option> <option value="412" >413</option> <option value="413" >414</option> <option value="414" >415</option> <option value="415" >416</option> <option value="416" >417</option> <option value="417" >418</option> <option value="418" >419</option> <option value="419" >420</option> <option value="420" >421</option> <option value="421" >422</option> <option value="422" >423</option> <option value="423" >424</option> <option value="424" >425</option> <option value="425" >426</option> <option value="426" >427</option> <option value="427" >428</option> <option value="428" >429</option> <option value="429" >430</option> <option value="430" >431</option> <option value="431" >432</option> <option value="432" >433</option> <option value="433" >434</option> <option value="434" >435</option> <option value="435" >436</option> <option value="436" >437</option> <option value="437" >438</option> <option value="438" >439</option> <option value="439" >440</option> <option value="440" >441</option> <option value="441" >442</option> <option value="442" >443</option> <option value="443" >444</option> <option value="444" >445</option> <option value="445" >446</option> <option value="446" >447</option> <option value="447" >448</option> <option value="448" >449</option> <option value="449" >450</option> <option value="450" >451</option> <option value="451" >452</option> <option value="452" >453</option> <option value="453" >454</option> <option value="454" >455</option> <option value="455" >456</option> <option value="456" >457</option> <option value="457" >458</option> <option value="458" >459</option> <option value="459" >460</option> <option value="460" >461</option> <option value="461" >462</option> <option value="462" >463</option> <option value="463" >464</option> <option value="464" >465</option> <option value="465" >466</option> <option value="466" >467</option> <option value="467" >468</option> <option value="468" >469</option> <option value="469" >470</option> <option value="470" >471</option> <option value="471" >472</option> <option value="472" >473</option> <option value="473" >474</option> <option value="474" >475</option> <option value="475" >476</option> <option value="476" >477</option> <option value="477" >478</option> <option value="478" >479</option> <option value="479" >480</option> <option value="480" >481</option> <option value="481" >482</option> <option value="482" >483</option> <option value="483" >484</option> <option value="484" >485</option> <option value="485" >486</option> <option value="486" >487</option> <option value="487" >488</option> <option value="488" >489</option> <option value="489" >490</option> <option value="490" >491</option> <option value="491" >492</option> <option value="492" >493</option> <option value="493" >494</option> <option value="494" >495</option> <option value="495" >496</option> <option value="496" >497</option> <option value="497" >498</option> <option value="498" >499</option> <option value="499" >500</option> <option value="500" >501</option> <option value="501" >502</option> <option value="502" >503</option> <option value="503" >504</option> <option value="504" >505</option> <option value="505" >506</option> <option value="506" >507</option> <option value="507" >508</option> <option value="508" >509</option> <option value="509" >510</option> <option value="510" >511</option> <option value="511" >512</option> <option value="512" >513</option> <option value="513" >514</option> <option value="514" >515</option> <option value="515" >516</option> <option value="516" >517</option> <option value="517" >518</option> <option value="518" >519</option> <option value="519" >520</option> <option value="520" >521</option> <option value="521" >522</option> <option value="522" >523</option> <option value="523" >524</option> <option value="524" >525</option> <option value="525" >526</option> <option value="526" >527</option> <option value="527" >528</option> <option value="528" >529</option> <option value="529" >530</option> <option value="530" >531</option> <option value="531" >532</option> <option value="532" >533</option> <option value="533" >534</option> <option value="534" >535</option> <option value="535" >536</option> <option value="536" >537</option> <option value="537" >538</option> </select></div> <div class="iloscStron">/ 538</div></div></li> <li><a href="/mie/form/338,Sprawy-karne.html?page=1">Następny</a></li> </ul> </div> </div>'
archive (array):
message = ''
block = ''
block_ajax = ''
-loop- (array):
id = '506510'
name = '10'
date (array):
modify = '0'
publication = '1604327537'
link (array):
more = '/mie/form/r506510,10.html'
ajax (array):
more = '/mie/form/r506510,10.ajax'
window (array):
more = '/mie/form/r506510,10.window'
clipboard = '/mie/form/schowek,10.html?r=506510'
changelog = ' <a href="/mie/form/rejestr506510,dok.html" class="button noBorder">Rejestr zmian</a> '
fields (array):
1 (array):
ids = '1'
type (array):
name = 'integer'
id = '4'
name = 'id_sprawy'
date (array):
create = '1604327537'
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = 10
2 (array):
ids = '2'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text0'
date (array):
create = '1604327537'
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = '&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;sss&quot;&gt;Sygnatura sprawy sądowej&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;Sygnatura postępowania prokuratorskiego&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;Sygnatura akt śledczych&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;sss&quot;&gt;V KR 2/82&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnatury&quot;&gt;&lt;div class=&quot;outSygnaturyIPN&quot;&gt;Sygnatury IPN&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;IPN BU 754/66IPN Rz 99/2&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaProkuratorska&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSprawaSygnaturaSledcza&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Typ sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Rewizja&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Data rozpoczęcia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;18-01-1982&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Data zakończenia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;24-02-1982&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Tryb prowadzenia sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Zwyczajny&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Krótka charakterystyka sprawy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;Rewizje wniesione przez prokuratora i obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Krośnie z dnia 6 stycznia 1982 r.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Podejrzani / Oskarżeni&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&amp;nbsp&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;os&quot;&gt;Oberc Adam, ur.: 22-05-1952, imię ojca: Franciszek&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Wyrok&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sąd Najwyższy - Izba Karna w Warszawie 24.02.1982 r. utrzymał w mocy zaskarżony wyrok i zwalnia oskarżonego od kosztów i opłaty za drugą instancję.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Sędziowie&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Kozłowski F.&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Sąd&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Rola&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sędzia zawodowy, Przewodniczący&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Staszkiewicz R.&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Sąd&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Rola&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sędzia zawodowy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Żebrowski W.&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Sąd&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Rola&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Sędzia zawodowy&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;obo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;ol&quot;&gt;Prokuratorzy&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;or&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Górski Tadeusz&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Prokuratura&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Prokuratura Wojewódzka - Krosno&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Uwagi&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Twórca rewzji&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;outSedziowie&quot;&gt;Kubicki H.&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Prokuratura&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Prokuratura Generalna - Warszawa&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;ool&quot;&gt;Uwagi&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;oop&quot;&gt;Poparcie rewizji prokuratora&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--related--&gt;'
3 (array):
ids = '3'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text1'
date (array):
create = ''
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = ''
4 (array):
ids = '4'
type (array):
name = 'long_text'
id = '2'
name = 'text2'
date (array):
create = ''
modify = ''
changelog = ''
search = ''
value = ''
lp = 10