Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Czerwiec 1956

Poznański Czerwiec '56 - dodatek do miesięcznika pamiec.pl

Spis treści:

1 Wstęp,
2  Kalendarium Poznańskiego Czerwca 1956,
4 Pamięć (nie)kontrolowana, rozmowa z dr. Piotrem Grzelczakiem,
9 Marta Szczesiak-Ślusarek „Precz z taką wolnością!”,
12 Katarzyna Florczyk, Cena odwagi. Maria Kapturska, Helena Przybyłek, Stanisława Sobańska,
16 Łukasz Jastrząb, Ofi ary Poznańskiego Czerwca,
17 Lista ofi ar Poznańskiego Czerwca 1956 roku,
18 Śledztwo trwa, rozmowa z prok. Mirosławem Sławetą,
22 Łukasz Jastrząb, On wiedział... Fragmenty relacji mjr. Feliksa Dwojaka,
26 Krzysztof Brzechczyn, Obok Poznańskiego Czerwca – protesty społeczne w obozie komunistycznym w latach 1953–1956,
30 Agnieszka Kołodziejska, Historia widziana z tramwaju,
32 Program działań rocznicowych OBEP Poznań.

Opcje strony