Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Czerwiec 1956

Radio Wolna Europa

Radio Wolna Europa - Głos Wolnej Polski 29.06.1956

Audiodeskrypcja

Poznański Czerwiec '56 - relacja na temat przebiegu krwawych zajść w Poznaniu zestawiona na podstawie informacji naocznych świadków przybywających z Poznania do Berlina Zachodniego.

Radio Wolna Europa - Głos Wolnej Polski 29.06.1956 - czas trwania 9'26"

Audiodeskrypcja

Poznański Czerwiec '56 - relacja na temat przebiegu zajść w Poznaniu na podstawie informacji naocznych świadków przybywających z Poznania do Berlina Zachodniego.

Poznański Czerwiec "56 - Jan Nowak Jeziorański o krwawym czwartku '56.

Audiodeskrypcja

Poznański Czerwiec "56 - Jan Nowak Jeziorański o krwawym czwartku '56.

Radio Wolna Europa - Głos Wolnej Polski 01.07.1956 - czas trwania 13'42"

Audiodeskrypcja

Poznański Czerwiec '56 - o reakcji robotników amerykańskich i brytyjskich na wydarzenia w Poznaniu. Wypowiedzi w sprawie wypadków w Poznaniu - potępienie komunistycznej dyktatury i złożenie hołdu bohaterskiej postawie strajkujących robotników Poznania. Komentują przywódcy związków zawodowych w Wielkiej Brytanii i USA: Mean Georg, Potofski Jakub, Macdonald David, Mohn, Feather Victor, Delargey Hugh.

Radio Wolna Europa - Głos Wolnej Polski 09.09.1956 - czas trwania 14'10"

Audiodeskrypcja

Poznański Czerwiec '56 - rozmowa Wojciecha Trojanowskiego z Janem Pawłowskim, naocznym świadkiem i uczestnikiem zajść poznańskich. Jan Pawłowski, który uciekł z Polski był magazynierem Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych, a również czynnym członkiem i działaczem poznańskiego ZMP.

Opcje strony