Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Czerwiec 1956

Propaganda komunistyczna

Wypadki poznańskie - przemówienie Józefa Cyrankiewicza 29.06.1956 - czas trwania 10'58"

Audiodeskrypcja

Wypadki poznańskie - dwie korespondencje Jerzego Janickiego, nadane na antenę ogólnopolską: wypadki poznańskie 26.06.1956, wywiad z członkiem delegacji HCP - Kazimierzem Kosmowskim 28.06.1956 - czas trwania 15'29"

Audiodeskrypcja

Opcje strony