Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Czerwiec 1989

NRD – Niemiecka Republika Demokratyczna

Niemiecka Republika Demokratyczna, od czasu budowy muru berlińskiego w 1961 roku, należała do grona najbardziej stabilnych spośród wschodnioeuropejskich dyktatur.

Niemieccy komuniści zawdzięczali ten stan przede wszystkim wszechwładnej policji politycznej, osławionej Stasi (skrót od Ministerium für Staatssicherheit). Posiadała ona największą (w stosunku do liczby mieszkańców) liczbę funkcjonariuszy i tajnych współpracowników. Stasi zapewniała państwu nie tylko stabilność, ale i znaczne dochody. Pochodziły one z „eksportu” więźniów politycznych, których wykupywała Republika Federalna Niemiec.

Opcje strony