Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Czerwiec 1989

Relacja Wiktora Mikusińskiego

Wiktor Mikusiński, ur. w 1946 roku w Kamiennej Górze. W latach 1965–1970 studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1972 roku pracownik sekcji zabójstw milicji w Warszawie. Od 1975 w sekcji nadzoru Komendy Stołecznej MO. Po Sierpniu ’80 zakładał związek zawodowy milicjantów. Internowany w lutym 1982 roku (do tego czasu ukrywał się), zwolniony w ostatniej grupie, 24 grudnia 1982 roku. Podczas obrad Okrągłego Stołu obsługiwał Tymczasową Krajową Radę Rolników Indywidualnych, był wówczas również sekretarzem prof. Andrzeja Stelmachowskiego.

Opcje strony