Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Skrócony przebieg wydarzeń w kopalni „Wujek” najprawdopodobniej ze stycznia 1982 r.

Opcje strony