Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Tragedia w kopalni „Wujek”