Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Informacje dla Czytelników

Przewodnik dla Korzystających z Bazy Internowanych

O PROJEKCIE

Projekt „Internowani w stanie wojennym” jest realizowany w związku z 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. Niniejsze przedsięwzięcie ma charakter rozwojowy, wykaz będzie systematycznie rozbudowywany i uzupełniany wraz z postępem prac. Użytkownicy będą mogli brać udział w rozbudowie Bazy, przesyłając swoje uwagi na adres internowani@ipn.gov.pl

 

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Głównym założeniem projektu jest przedstawienie sylwetek i losów osób internowanych z powodów politycznych. Punktem wyjścia dla naszych prac był Wykaz alfabetyczny osób internowanych w okresie stanu wojennego (IPN BU 1460/1), informacje z wykazu są uzupełnione o wyniki kwerend archiwalnych.

Poszczególne pola zawierają podstawowe dane personalne, informacje o miejscu, okresie i przyczynie internowania. Baza zawiera nie tylko informacje o osobach zatrzymanych ze względów politycznych, ale także o dygnitarzach partyjnych PZPR – internowanych w ramach rozrachunków wewnątrz obozu władzy. W przypadku niektórych osób, na obecnym etapie prac, nie udało się ustalić powodów (kategorii) internowania.

Oprócz danych na temat osób internowanych, w Bazie będą dostępne również pliki cyfrowe – kopie decyzji o internowaniu, a w przypadku osób internowanych z powodów politycznych dodatkowo zdjęcia (o ile udało się odnaleźć wspominane pliki w zasobie IPN) .

Warto pamiętać, że zestawienie może nie zawierać nazwisk wielu wybitnych działaczy związkowych i opozycyjnych, którzy nie trafili do ośrodków internowania ponieważ ukrywali się lub trafili bezpośrednio do aresztów i więzień z pominięciem miejsc internowania.

Baza ma charakter popularnonaukowy. Przedstawione dane mogą wymagać uzupełnień i dalszej weryfikacji, dlatego rekordy z bazy nie mogą być uznane za jedyną podstawę do uzyskania uprawnień kombatanckich i odznaczeń.

ZGŁASZANIE UWAG I UZUPEŁNIEŃ

Baza jest uzupełniania i akutalizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres mailowy: internowani@ipn.gov.pl. Prosimy o zapoznanie się informacjami dotyczącymi polityki prywatności i ochrony danych osobowych.

W tytule wiadomości prosimy o podanie nazwiska i imienia osoby internowanej, a w treści podstawę źródłową do edycji lub dodania wpisu (materiał archiwalny, publikacja, relacja). Archiwum IPN zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesłanych informacji przed publikacją lub edycją danego wpisu.

Ze względu na integralność danych i fakt, że niniejsza baza będzie służyła za podstawę źródłową do badań historycznych nie planujemy usuwania rekordów na życzenie Czytelników.

WYKORZYSTANIE ARCHIWALIÓW

Instytut Pamięci Narodowej nie odpowiada za prawdziwość informacji podawanych przez organa bezpieczeństwa PRL w uzasadnieniach decyzji o internowaniu, niniejsze dokumenty przedstawiają opisywane osoby z perspektywy aparatu władzy i jej systemu wartości.

Mając na uwadze ochronę danych osób występujących w materiałach archiwalnych na prezentowanych skanach mogą być zakryte niektóre informacje w szczególności dot. miejsca zamieszkania.

Na potrzeby niniejszego projektu została udostępniona jedynie część dokumentów z naszego zasobu - fotografie i decyzje o internowaniu. Dostęp do wszystkich materiałów z okresu stanu wojennego w PRL mogą Państwu uzyskać w Archiwum IPN w Warszawie i oddziałowych archiwach IPN na terenie Kraju, na zasadach ujętych w ustawie o IPN.

Materiały zostały zamieszczone w celach edukacyjnych i naukowych. W celu uzyskania zgody na kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych treści prosimy o kontakt z pionem udostępniania Archiwum IPN, zgodnie z Państwa miejscem zamieszkania.

Osobom zainteresowanym przekazaniem do Archiwum IPN pamiątek z okresu internowania polecamy projekt Archiwum Pełne Pamięci

UWAGI KOŃCOWE

Na koniec należy podkreślić, że internowania były tylko jedną w wielu form represji stosowanych w okresie stanu wojennego.

Tysiące osób aresztowano i wytoczono im procesy, kończące się nierzadko wyrokami bezwzględnego więzienia. Kolegia ukarały ponad 200 tys. osób, spośród których kilka tysięcy aresztowano.

Wielu uczestników strajków i demonstracji, zostało pobitych, zwolnionych z pracy lub szykanowanych z powodu prowadzenia działalność politycznej.

Rzesze opozycjonistów zostały zmuszone do opuszczenia kraju. Odrębną formą represji wobec niepokornych było powoływanie do wojska lub na „przeszkolenia wojskowe”, których tryb odbywania miał na celu ich izolację od społeczeństwa i szczególnie surowe traktowanie.

Liczby osób zwolnionych z pracy, pozbawionych stanowisk itp. z przyczyn politycznych – nie sposób ustalić, tak jak i liczby poddanych agresji i poniżeniom już podczas samych zatrzymań przez ZOMO, SB i milicję (tak ofiar, jak i ich bliskich).

Trudno również dokładnie przedstawić najtragiczniejszą statystykę stanu wojennego – liczbę ofiar stanu wojennego. Wynika to również z działań i zaniechań rządzących ówcześnie PRL.

POWRÓT DO BAZY 

OPISY PÓL ►

Opcje strony