Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Wykaz alfabetyczny osób internowanych w okresie stanu wojennego (IPN BU 1460/1, wersja pdf)

Alfabetyczny wykaz osób internowanych w okresie stanu wojennego znajduje się w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej. Zawiera zestawienie nazwisk osób, które zostały internowane w całym okresie stanu wojennego. Wśród działaczy „Solidarności” w wykazie znajdują się także nazwiska internowanych przedstawicieli dawnego establishmentu (np. Piotra Jaroszewicza, Edwarda Gierka). Wykaz składa się z dwóch części: zestawienia zasadniczego oraz listy uzupełniającej. Na tej ostatniej znajdują się osoby wymienione według drugiego używanego nazwiska.

Wyszukując konkretne nazwisko, należy pamiętać, iż na wydruku brak jest polskich znaków. Wykaz ten został sporządzany w latach, gdy część sprzętu komputerowego nie posiadała jeszcze polskich czcionek.

Niestety wykaz jest niepełny, brakuje w nim co najmniej 11 pozycji. Wszelkie uzupełnienia i sprostowania do opublikowanej listy prosimy zgłaszać na adres: nph@ipn.gov.pl

Sprostowania i uzupełnienia:

  • nr 2122: 13 grudnia 1981 – 7 listopada 1982 – Goliszewski Jarosław (w zestawieniu jako datę zwolnienia błędnie podano datę 5 listopada 1982)
  • nr 5936: rodz. Józef, Zdzisława – Olewiński Janusz (w zestawieniu imiona rodziców wpisano odwrotnie: Zdzisław, Józefa)
  • nr 8591: Trepiak Ryszard, (powinno być: Trepiak Krzysztof Wiktor, podano imię ojca: Ryszard)
  • nr 4708: dot. Litwiniuk Barbara, daty internowania: 16 grudnia 1981 r. - 7 lipca 1982 r. (na podstawie przesłanego zgłoszenia)

Niniejszy wykaz stanowi podstawę projektu Baza Internowanych w stanie wojennym. Zobacz więcej o projekcie.

Baza Internowanych

Opcje strony