Instytut Pamięci Narodowej

Jeden z rozkazów personalnych podpisanych przez W. Jaruzelskiego

degradujących oficerów i oficerów rezerwy pochodzenia żydowskiego którzy wyjechali z kraju.

Rozkaz personalny Nr 139 Ministra Obrony Narodowej z dn. 03.08.1974 r. oraz Notatka służbowa Szefa Departamentu Kadr MSW z dn. 01.08.1974 r. dot. pozbawienia stopni 79 oficerów i podchorążych, Archiwum MON, sygn. 636/92 220, wymienione miejscowości: Warszawa

Opcje strony