Instytut Pamięci Narodowej

Wystąpienie W. Jaruzelskiego podczas narady POP Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego WP w kwietniu 1968 r.

Protokł z zebrania (...) od strony 15

Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego POP pionu operacyjnego Sztabu Generalnego w dn. 03.04.1968 r., s. 421-443 dot. m. in. oceny działalności mniejszości żydowskiej w Polsce, wychowania patriotycznego w rodzinie, wymienione osoby: Jaruzelski, Chocha, Jurewicz, Dzieciątkowski, Jóźko, Kmieciak, Jarczyński, Żarnecki, Witwicki, Kuleszyński, Podchorowski, Antoszkiewicz, Staniewski, Uba, Łozowicki, Mondrzycki, Męcina, Bińczyk, Gosk, Kuźma, Barański, Gosk, Kisielewski, Moskal, Oleszek, Pytko, Naszkowski, Katz-Suchy, Laks, Billig, Rozłubirski, Fejgin, Sarnawski, wymienione miejscowości: Tel Awiw, Jerozolima

Uchwała Podstawowej Organizacji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pionu operacyjnego Sztabu Generalnego, podjęta na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym dnia 03.04.1968 r. – postulaty POP w związku z antypaństwowymi i antypartyjnymi wystąpieniami części młodzieży studenckiej i wspierających ich wrogich ośrodków międzynarodowego syjonizmu i imperializmu, s. 453-458, wymienione osoby: Mao Tse-Tung

Referat sprawozdawczy Komitetu Podstawowej Organizacji Partyjnej Pionu Operacyjnego Sztabu Generalnego /wygłoszony na zebraniu w dniu 03.04.1968 r., s. 459 – 486 - dot. m. in. oceny stanu pracy partyjnej, bilansu wyników działalności partyjnej, nakreślenia zadań, metod i form partyjnego działania, wymienione osoby: Gomułka, Gierek, Adamiecki, Cybulski, Gołąb, Jarczyński, Kuźma, Łamasz, Podchorowski, gen. Mankiewicz, Speiser, Nadzin, gen. Pfeffer, Światło, Monat, Grinberg, Bauman, Zakrzewska, Schaff, Kołakowski, Jasienica, Kisielewski, Żółkiewski, Moczar, Herschel Schacker, Brus, Staszewski, Słonimski, Zambrowski, Majewska, Gustaw Alef Bolkowiak, wymienione miejscowości: Jerozolima, Warszawa

Opcje strony