Instytut Pamięci Narodowej

Notatka dot. Sprawy gen. Paździora

Notatka z dn. 03.11.1967 r. z ustaleń śledztwa w sprawie gen. bryg. pil. Juliana Paździora, s. Józefa – wg stanu na dzień 16 października 1967 r. /załącznik nr 1/, s. 124-142 - dot. zwołanej przez ww. odprawy podległych mu dowódców w dn. 06-07-1967 r. we Wrocławiu [krytyka kadry oficerskiej poch. żydowskiego], wymienione osoby: gen. Julian Paździor, gen. bryg. Dąbkowski, płk Henryk Michałowski, gen. Stemieszkin, gen. Paszkowski, płk Rutkowski, gen. dyw. Mankiewicz, gen. dyw. Urbanowicz, Lipowski, płk Ryszard Szmitkowski, płk. Wilk, ppłk Szymczyk, płk. Faber, gen. Szczepucha, płk Mac, płk Paluszyński, płk Styran, płk Kempf, płk Hille, płk Hofman, gen. Kamiński, ppłk Henryk Lis, ppłk Zbigniew Wojciechowski, płk Anatol Stefański, płk Ryszard Kalbarczyk, płk Władysław Żygadło, płk Stanisław Zawadzki, ppłk Stanisław Nowak, płk Józef Byrka, mjr Leon Malinowski, mjr Roman Godon, mjr Tadeusz Zieliński, mjr Antoni Rupala, gen. bryg. Władysław Jagiełło, płk Edward Głąb, por. Górski, por. Karłowicz, por. Żółtowski, ppor Henryk Jadczyk, sierż. Liebner, ppłk Stefan Kolouszek, płk Klimecki, ppłk Nowak, płk Marian Bondzior, płk Daniel Olesik, wymienione miejscowości: Warszawa, Wrocław, Bytom, Babimost, Starachowice, Legnica

Opcje strony