Instytut Pamięci Narodowej

Informacje dot. „rozpowszechniania fałszywych pogłosek” wśród żołnierzy

Pismo Szefa Głównego Zarządu Politycznego WP do Ministra Obrony Narodowej z dn. 06-03-1968 r. dot. wyjaśnienia sprawy zatrudnienia gen. bryg.rez. Tadeusza Pióro, wymienione osoby: Marian Spychalski, gen. dyw. Józef Urbanowicz, gen. bryg.rez. Tadeusz Pióro, tow. Wicha

Notatka informacyjna dot. spraw prowadzonych lub nadzorowanych od marca br. przez prokuratury wojskowe, a mających związek z wydarzeniami politycznymi [marcowymi] w kraju, s. 525-532, wymienione osoby: szer. rez. Iwaszkiewicz, st. szer. Julian Fleischer, plut. Narcyz Sławomir Kędziorek, szer. Alfons Jan Braun, st. sierż. Józef Tuliński, st. szer. Bogdan Hędzielski, szer. Adam Manterys, Jan Kreha, szer. Karol Maksymilian Starek, kpt. Marian Rydz, Gomułka, Ochab, Zambrowski, Stanisława Krawczyk, mjr. Jan Zarzycki, kpt. Edward Kwaśnik, E. Popiołek, H. Wilczyński, wymienione miejscowości: Szczecin, Łódź, Bydgoszcz, Warszawa, Elbląg, Braniewo, Kocborowo, Gdynia, Wrocław, Kłodzko, Kraków, Wałcz, Żagań, Zielona Góra, Częstochowa

Informacja o obrocie przesyłek pocztowych /książek, druków, czasopism, paczek i korespondencji/ w wymianie między Polską a krajami kapitalistycznymi – w I kwartale br., s. 550-554; wymienione osoby: Regina Pfeifer, Otto Reimer, wymienione miejscowości: Warszawa, Łódź, Katowice, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Poznań, Hamburg, Pekin, Budapeszt

Informacja Nr 1 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dn. 01.10.1968 r. dot. niektórych zagadnień sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej (wrzesień 1968), s. 610, 626-627, poruszane zagadnienia: elementy prozachodnioniemieckie, środowisko żydowskie i prosyjonistyczne, środowisko młodzieżowe, wymienione osoby: Sfard, Smolar, Unger, A. Hajnicz, Leopold Domb, Ida Kamińska, Klugman, S. Blass, A. Eisenbach, A. Wein, Zygmunt Bauman, Jotem Muszkat, Artur Kowalski, Stanisław Wygodzki, Grynberg, wymienione miejscowości: Warszawa

Opcje strony