Instytut Pamięci Narodowej

Informacje Głównego Zarządu Politycznego WP o nastrojach w wojsku po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie

Notatka o nastrojach i stanie moralno-politycznym wojska w okresie 6-12.08.1967 r. /na podstawie meldunków telefonicznych zarządów politycznych z dn. 12.08.1967 r./, sygn. 240.91.102, s. 3-7, wymienione osoby: Naser, W. Brandt, gen. de Gaulle

Notatka o nastrojach i stanie moralno-politycznym wojska w okresie 3-09.09.1967 r. /na podstawie meldunków telefonicznych zarządów politycznych z dn.09.09.1967 r./, sygn. 240.91.102, s.146-149, wymienione osoby: gen. de Gaulle, Gomułka, wymienione miejscowości: Chartum

Opcje strony