Instytut Pamięci Narodowej

Sprawa płka Ignacego Bluma

Pismo Szefa Głównego Zarządu Politycznego WP z dn. 08.04.1968 r. skierowane do Ministra Obrony Narodowej - dot. krytyki proizraelskiego stanowiska I. Bluma w związku z agresją Izraela na kraje arabskie, wydalenia ww. z szeregów PZPR, sygn. 344.92.310, s. 41, wymienione osoby: gen. bryg. Ignacy Blum, gen. dyw. Józef Urbanowicz, Władysław Gomułka

Pismo gen. bryg. Ignacego Bluma z dn. 17.01.1968 r. do Szefa Zarządu Politycznego WP w sprawie przekazania jego pisma Ministrowi Obrony Narodowej, sygn. 344.92.310, s. 42, wymienione osoby: gen. bryg. Ignacy Blum, gen. dyw. Józef Urbanowicz, Marian Spychalski

Pismo gen. bryg. Ignacego Bluma z dn. 16.01.1968 r. do Ministra Obrony Narodowej informujące o przekazaniu kopii pisma I Sekretarzowi KC PZPR W. Gomułce, sygn. 344.92.310, s. 43, gen. bryg. Ignacy Blum, gen. dyw. Józef Urbanowicz, Władysław Gomułka, Marian Spychalski

Notatka sporządzona przez Przewodniczącego Kontroli Partyjnej WP w sprawie gen. bryg. Ignacego Bluma - dot. krytyki proizraelskiego stanowiska gen. Bluma wobec agresji Izraela na kraje arabskie, wydalenia ww. z szeregów PZPR, sygn. 344.92.310, s. 44-45, gen. bryg. Ignacy Blum, gen. bryg. Jan Czapla

Opcje strony