Instytut Pamięci Narodowej

Pismo w sprawie usunięcia z wojska ppłka inż. rez. Aleksandra Krotoszyńskiego

Pismo Szefa Głównego Zarządu Politycznego WP z dn. 30.09.1968 r. skierowane do Ministra Obrony Narodowej w sprawie zwolnienia z wojska i wydalenia z szeregów PZPR ppłk inż. rez. Aleksandra Krotoszyńskiego za zajmowanie proizraelskiego stanowiska w sprawie agresji Izraela na kraje arabskie, sygn. 344.92.315, s. 364-365, wymienione osoby: gen. dyw. Wojciech Jaruzelski, gen. dyw. Józef Urbanowicz, ppłk inż. rez. Aleksander Krotoszyński

Opcje strony