Instytut Pamięci Narodowej

Akta osobowe tymczasowo aresztowanego/skazanego dot. Seweryn Blumsztajn

skazanego na podstawie art. 36 dekretu z dnia 13-06-1946 r.

  1. IPN By 164/110, Akta osobowe tymczasowo aresztowanego/skazanego dot. Seweryn Blumsztajn, imię ojca: Stefan, ur. 02-05-1946 r., skazanego na podstawie art. 36 dekretu z dnia 13-06-1946 r. za publiczne nawoływanie do wystąpień antypaństwowych i antypartyjnych oraz do realizacji wrogiego Polsce Ludowej programu politycznego:

- k. 17-18 – Sentencja wyroku Sądu Wojewódzkiego dla m. st. Warszawy, 12 XII 1968 r.

- k. 26 – Pismo w sprawie odmowy dostarczenia podręczników więźniowi S. Blumsztajnowi, 16 VIII 1968 r.

 

Opcje strony