Instytut Pamięci Narodowej

Plany operacyjnego zabezpieczenia miasta Bydgoszczy

w związku z praską wiosną w 1968 r. w Czechosłowacji

IPN By 453/53, plany operacyjnego zabezpieczenia miasta Bydgoszczy w związku z praską wiosną w 1968 r. w Czechosłowacji:

- k. 7-12 – Informacja w związku z wypadkami marcowymi na terenie miasta Warszawy i innych miastach Polski oraz sytuacją w mieście Bydgoszczy i podejmowanymi przedsięwzięciami, czerwiec 1968 r.

- k. 19 – Kodogram nr 285/68 I zastępcy komendanta wojewódzkiego MO w Bydgoszczy, 26 III 1968 r.

- k. 21-36 – Plan zabezpieczenia miasta Bydgoszczy w związku z zajściami na terenie miasta Warszawy i innych miast Polski, 14 III 1968 r.; Uzupełnienie do planu zabezpieczenia ładu i porządku na terenie m. Bydgoszczy z dnia 14 III 1968 r., 19 III 1968 r.

- k. 39 – Szyfrogram nr 261/68 I zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Służby MO w Bydgoszczy dot. powoływania studentów relegowanych i zawieszonych w prawach studenta do służby wojskowej, 19 III 1968 r.

- k. 52-53 – Plan profilaktycznych przedsięwzięć zabezpieczenia miasta Bydgoszczy przed ekscesami studenckimi i elementem chuligańskim, występującymi na terenie całego kraju, 14 III 1968 r.

- k. 57-59 – Załącznik do planu zabezpieczenia m. Bydgoszczy w związku z zajściami na terenie m. Warszawy i innych miast, b.d.

- k. 170-178 – Plan zabezpieczenia spotkania aktywu partyjnego ze społeczeństwem miasta Bydgoszczy w dniu 20 III 1968 r. o godz. 15.30, 19 III 1968 r.

- k. 184-190v – Załącznik do planu zabezpieczenia operacyjnego – wiecu w dniu 20 III 1968 r. o godz. 15.30 na Starym Rynku w Bydgoszczy, 19 III 1968 r.

- k. 222 – Sprawozdanie z przebiegu zabezpieczenia wiecu na Starym Rynku w dniu 20 III 1968 r. o godzinie 15.00, 20 III 1968 r.

Opcje strony