Instytut Pamięci Narodowej

Sprawa obiektowa kryptonim "Ruch"

IPN By 069/1198 t. 7, Sprawa obiektowa kryptonim "Ruch" dot. PKP w woj. bydgoskim:

- k. 279 – Oświadczenie ucznia Technikum Kolejowego w Bydgoszczy Bogdana Kulczyckiego dot. własnej „niewłaściwej” postawy w czasie trwania zebrania w Kolejowych Zakładach Łączności w Bydgoszczy potępiającego „wybryki chuligańskie” studentów warszawskich w dniu 14 marca 1968 r., 19 III 1968 r.

Opcje strony