Instytut Pamięci Narodowej

Akta postępowania przedśledczego w sprawie kolportażu ulotek o treści antypaństwowej

  1. IPN By 070/4702, Akta postępowania przedśledczego w sprawie kolportażu ulotek o treści antypaństwowej w Bydgoszczy w dniach 14 i 15-03-1968 r., tj. podejrzenia przestępstwa z art. 23 § 1 dekretu z dnia 13-06-1946 r.:

- k. 70 – Postanowienie o umorzeniu dochodzenia przedśledczego, 30 VII 1968 r.

- k. 79 – fotografie napisów umieszczonych na murze Prezydium MRN w Bydgoszczy i na murze bydgoskiej Hali Targowej

Opcje strony