Instytut Pamięci Narodowej

Akta kontrolne śledztwa

w sprawie publicznego rozpowszechniania informacji antypaństwowych

  1. IPN By 070/4704, Akta kontrolne śledztwa w sprawie publicznego rozpowszechniania informacji antypaństwowych w Bydgoszczy w dniu 27-04-1968 r. przeciwko: Tadeusz Vogt, imię matki: Kazimiera, ur. 24-04-1943 r., tj. podejrzanego o przestępstwo z art. 22 dekretu z dnia 13-06-1946 r.:

- k. 36 – zdjęcie sygnalityczne T. Vogta

- k. 43 – Meldunek o rozpoznaniu przez Sąd sprawy, 6 IX 1968 r.

- k. 44 – Notatka inspektora Wydziału Śledczego KW MO w Bydgoszczy dot. rewizji wyroku sądu I instancji, 18 XII 1968 r.

Opcje strony