Instytut Pamięci Narodowej

Akta kontrolne śledztwa w sprawie rozpowszechniania rezolucji studentów UMK w marcu 1968 r

  1. IPN By 070/4719, Akta kontrolne śledztwa w sprawie rozpowszechniania rezolucji studentów UMK w marcu 1968 r. i przesłania listów o treści antypaństwowej do RWE w sierpniu 1968 r. przeciwko: Grażyna Mielcarek, imię ojca: Roman, ur. 22-02-1948 r., tj. podejrzanej o przestępstwo z art. 23 § 1 dekretu z dnia 13-06-1946 r.:

- k. 59 – zdjęcie sygnalityczne G. Mielcarek

- k. 130, k. 134-136 – Akt oskarżenia przeciwko Grażynie Mielcarek, 31 XII 1968 r.]

- k. 140 – Pismo zastępcy naczelnika Wydziału Śledczego KW MO dot. zabezpieczenia przebiegu rozprawy sądowej przeciwko G. Mielcarek, 23 I 1969 r.

- k. 142 – Odpis pisma rektora UMK prof. W. Łukaszewicza informującego o skreśleniu z listy studentów G. Mielcarek, 21 I 1969 r.

- k. 144-148 – Plan zabezpieczenia rozprawy sądowej przeciwko byłej studentce UMK Grażynie Mielcarek, 24 I 1969 r.

- k. 151 – Informacja I zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Bydgoszczy dot. zakończenia rozprawy sądowej przeciwko G. Mielcarek i wysokości wyroku, 10 II 1969 r.

- k. 153-154 – Meldunek o rozpoznaniu przez Sąd sprawy, 12 II 1969 r.

- k. 156-157 – Meldunek o rozpoznaniu przez Sąd sprawy, 13 VI 1969 r.

Opcje strony