Instytut Pamięci Narodowej

Informacje, sprawozdania, notatki dot. wydarzeń w marcu 1968 r. w Łodzi

(wybrane dokumenty), IPN Ld PF 10/841.

  1. Pismo I Zastępcy Komendanta Miejskiego MO ds. Bezpieczeństwa w Łodzi, płk. Leona Chruślińskiego z dn. 11.04.1968 r. do Kierownika Głównego Inspektoratu MSW w Warszawie, płk. Tadeusza Pełecha dot. organizacji pracy SB w Łodzi w związku z wydarzeniami w marcu 1968 r. i "stanu rozpoznania potencjalnych elementów wichrzycielskich", IPN Ld PF 10/841, s. 31-38.
  2. Sprawozdanie I Zastępcy Komendanta Miejskiego MO ds. Bezpieczeństwa w Łodzi, płk. Leona Chruślińskiego z dn. 30.03.1968 r. dot. przebiegu wypadków związanych z wystąpieniami studentów i efektów zastosowanych działań profilaktycznych, IPN Ld PF 10/841, s. 42-62.

  3. Informacja z dn. 19.03.1968 r. dot. wystapień studentów na terenie m. Łodzi oraz osób inspirujących te wystapienia, IPN Ld PF 10/841, s. 65-74.

  4. Informacja I Zastępcy Komendanta Miejskiego MO ds. Bezpieczeństwa w Łodzi, płk. Leona Chruślińskiego z dn. 16.03.1968 r. dla I Sekretarza Komitetu Łódzkiego PZPR, J. Spychalskiego dot. wypowiedzi niektórych osób z terenu m. Łodzi na temat wydarzeń na uniwersytach warszawskim i łódzkim, IPN Ld PF 10/841, s. 75-78.

  5. Informacja I Zastępcy Komendanta Miejskiego MO ds. Bezpieczeństwa w Łodzi, płk. Leona Chruślińskiego z dn. 18.03.1968 r. dla I Sekretarza Komitetu Łódzkiego PZPR, J. Spychalskiego dot. wydarzeń na terenie szkół wyższych w Łodzi w dn. 16.03.1968 r., IPN Ld PF 10/841, s. 79-81.

Opcje strony