Instytut Pamięci Narodowej

Doniesienie TW „Sławek” z dn. 27.03.1968 r.

dot. ogólnej sytuacji na Politechnice Łódzkiej, IPN Ld 0040/39 t. 2, s. 1-2. Informacje o planowanych przez studentów spotkaniach, zebraniach, posiadanych kontaktach z zagranicą, przygotowaniu przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego odezwy do mieszkańców Łodzi, próbach utworzenia funduszu organizacyjnego na wydatki związane z wyjazdami do Warszawy, zadaniach dla TW „Sławek” w związku ze spotkaniem studenckim w dn. 28 marca w kawiarni „Rarytas” w Łodzi.

Opcje strony