Instytut Pamięci Narodowej

Doniesienie TW „Sławek” z dn. 30.04.1968 r.

dot. udziału studentów Politechniki Łódzkiej w pochodzie w dn. 01.05.1968 r., IPN Ld 0040/39 t. 2, s. 18.

Opcje strony