Instytut Pamięci Narodowej

Meldunek specjalny [Krypt. „Kraj”] I Z-cy Komendanta Miejskiego MO ds. Bezpieczeństwa w Łodzi

płk. Leona Chruślińskiego z dn.23.03.1968 r. skierowany do Wicedyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Dyrektora Departamentu III MSW dot. działań podjętych przez władze Uniwersytetu Łódzkiego wobec studentów najbardziej aktywnych podczas protestów oraz postaw kleru, IPN Ld PF 10/737, s. 226-227.

Opcje strony