Instytut Pamięci Narodowej

Meldunek specjalny [Krypt. „Kraj”] I Z-cy Komendanta Miejskiego MO ds. Bezpieczeństwa w Łodzi

z dn.19.03.1968 r. skierowany do Wicedyrektora Gabinetu MSW i Dyrektora Departamentu III MSW dot. sytuacji w środowisku akademickim Łodzi w dn. 19.03.1968 r., IPN Ld PF 10/737, s. 275-276.

Opcje strony