Instytut Pamięci Narodowej

Akta kontrolne dochodzenia

w sprawie sporządzania i rozpowszechniania na terenie Poznania ulotek zawierających informacje mogące wywołać niepokój publiczny oraz Informacje o osobach zatrzymanych i aresztowanych w związku z wydarzeniami Marca 1968 r. (roznoszenie ulotek, art. 170 kk), IPN Po 04/3702, t. 1 i 4 (wybrane dokumenty).

  1. Informacja Naczelnika Wydziału III Komendy Wojewódzkiej MO w Poznaniu z dn. 04.05.1968 r. w sprawie wykonania i rozkolportowania w dn. 16.03.1968 r. w Poznaniu ulotek solidaryzujących się ze studentami z Warszawy i nawołujących robotników do poparcia żądań studenckich, IPN Po 04/3702 t. 1, s. 5–7),
  2. Fotografia sygnalityczna zatrzymanej (IPN Po 04/3702 t. 1, s. 89),

  3. Okładka czwartego tomu sprawy śledczej (IPN Po 04/3702 t. 4),

  4. Notatka służbowa z dn. 18.03.1968 r. dotycząca jednej z osób zatrzymanych: Hygin Janusz, imię ojca: Hygin, ur. 23-01-1948 r., student II roku Wydziału Filologii Polskiej UAM – umieszczał hasła na pomniku Adama Mickiewicza i publicznie zabierał głos (IPN Po 04/3702 t. 4, s. 92),

  5. Notatka służbowa z dn. 13.03.1968 r. dotycząca jednej z osób zatrzymanych: Kośmider Marek, imię ojca: Aleksander, ur. 17-01-1944 r., student V roku polonistyki Wydziału Filologii Polskiej UAM, jeden z głównych organizatorów i uczestników wiecu (IPN Po 04/3702 t. 4, s. 112).

Opcje strony