Instytut Pamięci Narodowej

Artykuł/esej ekonomisty Kazimierza Kąkola

pt. „Marzec 68. Fakty i mity”, IPN Po 05/369, s. 248-270. IPN Po 05/369 – Drobne opracowania.

Artykuł/esej ekonomisty Kazimierza Kąkola pt. „Marzec 68. Fakty i mity” wpisujący się w retorykę partyjnych dysydentów czynnie dyskredytujących uczestników Marca 1968 r., a następnie działaczy KOR w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX w., data powstania tekstu: lata osiemdziesiąte XX w. (s. 248–270).

Opcje strony