Instytut Pamięci Narodowej

Pismo I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego MO ds. SB

płk. Alojzego Cygańskiego z dn. 11.03.1968 r. do I Sekretarza KW PZPR w Poznaniu Jana Szydlaka z przedstawieniem danych odnośnie zamieszczania oraz kolportażu treści antypaństwowych w poznańskim środowisku akademickim (IPN Po 06/16 t. 2, s. 95–96).

Opcje strony