Instytut Pamięci Narodowej

Wybrane dokumenty z teczki dot. osób zatrzymanych do 48 godzin przez Wydział Śledczy KW MO w Poznaniu

w związku z wydarzeniami Marca 1968 r., IPN Po 06/42 t. 6.

  1. Ulotka wzywająca do stawienia się w dniu 12.03.1968 r. o godz. 20 przed pomnikiem Adama Mickiewicza w Poznaniu, blisko budynku władz UAM, gdzie miał odbyć się wiec poparcia i solidarności z warszawskimi studentami (IPN Po 06/42 t. 6, k. 65/1).

  2. Ulotka adresowana do poznaniaków wyjaśniająca przyczyny oraz okoliczności wystąpień studenckich w Warszawie w marcu 1968 r. (IPN Po 06/42 t. 6, k. 65/2).

  3. Apel Kolegium Rektorów Miasta Poznania do studentów o „zachowanie spokoju oraz zdecydowany opór wobec wichrzycieli i bankrutów politycznych”, a także „nieuczestniczenie w wystąpieniach, wiecach i demonstracjach” (IPN Po 06/42 t. 6, k. 65/3).

  4. Oświadczenie Rady Okręgowej ZSP w Poznaniu z dn. 14.03.1968 r. dot. próby ustalenia i zidentyfikowania głównych inspiratorów demonstracji studenckiej w dniu 12 marca 1968 r. (IPN Po 06/42 t. 6, k. 69).

Opcje strony