Instytut Pamięci Narodowej

Meldunki dotyczące Marca 1968 r.

IPN Po 06/71 t. 108.

  1. Depesza szyfrowa nr 215/68 z dn. 11.03.1968 r. adresowana do MSW dotycząca postaw poznańskiego środowiska akademickiego oraz dziennikarzy i inteligencji w czasie wydarzeń Marca 1968, IPN Po 06/71 t. 108, s. 1–2,
  2. Pismo z dn. 10.04.1968 r. adresowane do Ministra Spraw Wewnętrznych Mieczysława Moczara dotyczące stanu rozpoznania osób uczestniczących w wiecach i demonstracjach studenckich w marcu 1968 r. w Poznaniu, Poznań, IPN Po 06/71 t. 108, k. 119–124.

Opcje strony