Instytut Pamięci Narodowej

Wybrane dokumenty dotyczące poparcia dla działań władz

wobec wypadków marcowych w 1968 r. w Poznaniu, IPN Po 0265/76 t. 2.

  1. Pismo I Sekretarza Komitetu Zakładowego PZPR Komendy Miejskiej MO w Poznaniu, mjr. Józefa Kuźniaka z dn. 14.03.1968 r. adresowane do I Sekretarza Komitetu Dzielnicowego PZPR Poznań Stare Miasto, Jana Mroczka dotyczące potępienia poznańskich demonstrantów przez funkcjonariuszy MO - członków OOP PZPR KZ, ich poparcia dla polityki partii oraz pełnej gotowości do służby (IPN Po 0265/76 t. 2, s. 411),
  2. Pismo Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy i Książki „Ruch” Oddział Poznań–Zachód z dn. 15.03.1968 r. do Komendanta Komendy Dzielnicowej MO Poznań-Grunwald wyrażające uznanie pracowników Przedsiębiorstwa dla funkcjonariuszy MO i członków ORMO za zdecydowaną postawę w dniach 12 i 13 marca wobec demonstrantów (IPN Po 0265/76 t. 2, s. 412) [Efekt wielu podobnych w tym czasie propagandowych masówek w zakładach pracy].

Opcje strony