Instytut Pamięci Narodowej

Wydawnictwo "Marzec '68. Jednodniówka Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Poznań 86", IPN Po 433/155, k. 1-2.

Jednodniówka NZS w Poznaniu przybliżająca przebieg i znaczenie Marca 1968 po blisko 20 latach. Postrzeganie Marca z trzech perspektyw: walki i podziałów wewnątrz obozu władzy, totalny atak ludzi partii na środowiska deklarujące postulaty wolnościowe i opozycyjne oraz wykluwanie się postaw opozycyjnych wśród inteligencji, a także grup studenckich i młodzieżowych. Podkreślenie wspólnych wartości, postaw, celów, jak i solidaryzowanie się działaczy NZS z uczestnikami wystąpień marcowych.

Opcje strony