Instytut Pamięci Narodowej

Sprawozdanie I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego MO ds. Bezpieczeństwa z pracy Służby Bezpieczeństwa

województwa szczecińskiego za rok 1968.

Opcje strony