Instytut Pamięci Narodowej

Informacje Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych

dotyczące statystyki odnośnie osób zatrzymanych, ukaranych i wcielonych do służby wojskowej oraz objętych postępowaniami karnymi w związku z wydarzeniami marcowymi 1968 r.

Opcje strony