Instytut Pamięci Narodowej

Ocena przebiegu zajść w Warszawie i udział Pionu Śledczego [MSW] w ich likwidacji

Ocena przebiegu zajść w Warszawie i udział Pionu Śledczego [MSW] w ich likwidacji, dokument z 05.06.1968 r., IPN BU 0276/276 t. 14, s. 2-12

Opcje strony