Instytut Pamięci Narodowej

Informacja z dn. 02.05.1969 r. dot. zatrzymanych w okresie od 7 marca do 30 czerwca 1968 r

za udział w wydarzeniach marcowych w 1968 r. w Warszawie i sposobu zakończenia postępowań, IPN BU 0276/276 t. 14, s. 13-15.

Opcje strony