Instytut Pamięci Narodowej

Dokumenty dot. przedstawienia "Dziadów"

A. Mickiewicza w Teatrze Narodowym w dn. 30.01.1968 r. oraz zawieszenia ich wystawiania.

Informacja z dn. 31.01.1968 r. sporządzona przez I Zastępcę Komendanta Stołecznego MO ds. Służby Bezpieczeństwa w Warszawie, płk. Stanisława Sławińskiego dotycząca demonstracji studentów warszawskich po spektaklu „Dziady” w Teatrze Narodowym w dniu 30.01.1968 r., IPN BU 0236/164 t. 1, s. 24-26; Zawiadomienie Dyrekcji Teatru Narodowego w Warszawie o zawieszeniu przedstawień "Dziadów" w I połowie lutego 1968 r., IPN BU 0236/164 t. 1, s. 27; Odpis listu Dyrektora Teatru Narodowego, Kazimierza Dejmka do Generalnego Dyrektora Ministerstwa Kultury i Sztuki, Stanisława Witolda Balickiego z dn. 09.02.1968 r. odnośnie przedstawień "Dziadów", IPN BU 0236/164 t. 1, s. 28-29.

Opcje strony