Instytut Pamięci Narodowej

Informacja Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych

dot. przebiegu nadzwyczajnego zebrania Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich w dn. 29.02.1968 r., IPN BU 0236/128 t. 3, s. 271-281.

Opcje strony