Instytut Pamięci Narodowej

Pismo Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego

Henryka Jabłońskiego z dn. 01.03.1968 r. do Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Stanisława Turskiego w sprawie Adama Michnika i Henryka Szlajfera; IPN BU 0330/327 t.104, s. 385.

Opcje strony