Instytut Pamięci Narodowej

Kronika z przebiegu wydarzeń w dn. 08.03.1968 r. na terenie m.st. Warszawy

oraz wydanych w związku z tym poleceń [opracowanie z dn. 09.06.1968 r., sporządzone w Komendzie MO m.st. Warszawy], IPN BU 0330/327 t. 42, s. 26-30.

Opcje strony