Instytut Pamięci Narodowej

Szyfrogram nr 137/68 I Zastępcy Komendanta Stołecznego MO ds. SB

płk. Stanisława Sławińskiego z dn. 23.03.1968 r. dotyczący sytuacji na warszawskich uczelniach, IPN BU 1585/968, s. 179.

Opcje strony