Instytut Pamięci Narodowej

Meldunek I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego MO ds. SB

z dn. 8 IV 1968 r. do Wiceministra Spraw Wewnętrznych dot. wypadków marcowych w środowisku studentów wrocławskich uczelni, IPN Wr 053/552, s. 36–43.

Opcje strony