Instytut Pamięci Narodowej

Ocena wydarzeń marcowych na Uniwersytecie Wrocławskim w dn. 9–23 III 1968 r.

IPN Wr 053/1468, t. 1, s. 275–299.

Opcje strony