Instytut Pamięci Narodowej

Informacja z dn. 6 V 1968 r. o kontynuacji wydarzeń marcowych

przez studentów wrocławskich uczelni w trakcie obchodów Święta Pracy, IPN Wr 053/1468, t. 1, s. 217–222.

Opcje strony